Neobjektivní reportáž CMS TV za naše peníze. Vyjádření Petra Horáka.

Související příspěvky

Na webu www.nasesvitavy.cz se objevilo vyjádření Petra Horáka(provozovatel CMS TV – lokální televize) k dopisu Rady z.s. Naše Svitavy. Nejprve je potřeba se vrátit o několik týdnů zpátky a připomenout si co se vlastně stalo, psali jsme o tom v tomto článku: http://www.svitavskelisty.cz/neobjektivni-reportaz-cms-tv-za-nase-penize/

Vyjádření pana Horáka ke vzniklé situaci:

12345

 

 

 

 

 

 

Pan Horák uvádí, že v dané reportáži NENALEZL ŽÁDNÉ VĚCNÉ ROZPORY MEZI KOMENTÁŘEM REPORTÁŽE A USNESENÍM MZ.

Tady si z občanů někdo dělá srandu. A co je horší, dělá si ji za naše peníze. Podívejme se na problematickou pasáž v reportáži:

A jak zní usnesení zastupitelstva?

hlasovani-chodnik2

Komentář pana Horáka v reportáži: „Většina ale nakonec hlasovala pro aktuální návrh vedení města. Tedy pro postupnou výstavbu podmíněnou získáním dotace“.

V usnesení se nikde nepíše o tom, že se jedná o postupnou výstavbu podmíněnou získáním dotace. Přijaté usnesení říká pouze to, že se podala žádost o dotaci na 1. etapu chodníku v Lačnově.

A v tom je velký rozdíl. Občanům města, tak šla zcela lživá informace, že většina zastupitelů hlasovala pro postupnou výstavbu podmíněnou získáním dotace.

To jednoduše není pravda. Proč nám CMS TV lže? A proč toto jednání nevadí vedení města Svitavy?

V zápise z jednání rady ze dne 19. dubna 2016 se uvádí toto:

  • Rada vzala na vědomí stanovisko ředitele CMS TV pana Petra Horáka adresované členům zastupitelstva města, které se týká reportáže ze zasedání Zastupitelstva města Svitavy dne 20.1.2016.

 

Na začátku února CMS TV ve vysílání a na Facebooku uvedla, že k problematice lačnovského chodníku připravuje speciální pořad. Máme konec dubna a tento pořad stále nikde není.