Německá kronika Moravského Lačnova

Související příspěvky

kronika-mlVážený čtenáři,

předkládám ti k přečtení jednotlivé díly překladu německy psané kroniky Moravského Lačnova, jak ji v roce 1975 sepsali a vydali Willy a Marianne Heinzovi z Göpingenu v SRN. Autoři byli do roku 1945 občany Moravského Lačnova a v roce 1946, v důsledku výsledků 2. světové války a závěrů Postupimské konference, zařazeni do odsunu. Obdobné kroniky mají i další obce v okolí Svitav. Kronika je psána pohledem autorů a překlad dle možností zachovává jejího ducha.

Při jednom rozhovoru s jiným odsunutým občanem Svitav mi tento sdělil k osobě Willy Heinze: „Alte Nazi, und heute noch…“ To bylo v roce 1994.
Překlady dalších dílů budou následovat.

 

 

 

1 díl kroniky – stránky 01 – 14 Úvod, předmluva, Popis Moravského Lačnova z historického a zeměpisného hlediska
2 díl kroniky – stránky 15 – 25 Historie Lačnovské rychty
3 díl kroniky – stránky 26 – 46 Rodové statky a  výměra půdy jednotlivých domů v Moravském Lačnově
4 díl kroniky – stránky 47 – 56 Popis domů Moravského Lačnova (Želivského, okolí železničního mostu)
5 díl kroniky – stránky 57 – 64 Popis domů Moravského Lačnova (dolní konec)
6 díl kroniky – stránky 65 – 68 Padlí v I. světové válce
7 díl kroniky – stránky 69 – 76 Popis domů Moravského Lačnova (střední část)
8 díl kroniky – stránky 77 – 81 Lačnovská kaple a Lačnovská škola
9 díl kroniky – stránky 82 – 87 Popis domů Moravského Lačnova – horní konec
10 díl kroniky – stránky 88 – 92 Popis domů Moravského Lačnova – horní konec, sousoší Nejsv.Trojice, Smírčí kříž
11 díl kroniky – stránky 93 – 96 Živnosti v Moravském Lačnově
12 díl kroniky – stránky 97 – 108 Spolkový život v Lačnově, divadlo, primice,  polní práce
13 díl kroniky – stránky 109 – 111 Vojenské odvody v Lačnově
14 díl kroniky – stránky 114 – 120 2. světová válka, padlí z Lačnova
15 díl kroniky – stránky 121 – 128 Osobnosti Lačnova, zajímavosti, přírodní pohromy, požáry
16 díl kroniky – stránky 129 – 131 Konec 2.světové války, odsun, Moravský Lačnov v r. 1975 pohledem autora kroniky