Naše Svitavy: Návrh na změnu v rozpočtu. Chodník v Lačnově

Související příspěvky

logo-nase svitavyZastupitelé za Naše Svitavy navrhují změnu v rozpočtu města Svitavy pro rok 2016. Jedná se o chodník v Lačnově. V komentáři se uvádí následující:

S přihlédnutím k přijatému usnesení v roce 2015, ve věci realizace chodníku podél komunikace I./43, v místní části Lačnov – ulice Hlavní, je nezbytné vyřešit financování této investiční akce.

V předloženém Návrh č.1 Úpravy rozpočtu města Svitavy na rok 2016 je zapojeno navýšení financování v oblasti kapitálových výdajů ve výši 20 mil. Kč. Uvedená částka se bude čerpat z běžného účtu města.

V případě přijetí této změny návrhu rozpočtu bude možné v roce 2016 realizovat celý investiční záměr „Chodník podél silnice I/43 v Lačnově“. V případě získání dotací na uvedenou akci lze standardními kroky operativně rozpočet příslušně upravit a čerpat pouze adekvátní část. Navrhovaná změna rozpočtu neohrožuje zásadním způsobem finanční stabilitu rozpočtu města, navíc je možné v rozpočtovém výhledu na rok 2017 využít původně uvažovanou částku ve výši 18,6 mil. Kč k jiným investičním záměrům,  například na významnou část akci plánovaných tzv. „pod čarou“, a to na opravy komunikací, chodníků apod.

Pro případné další financování a neočekávané výdaje zůstává na běžném účtu dostatečná disponibilní částka (103,7 mil. Kč).

Celý návrh ke stažení: Návrh_úprava_rozpočtu_města_2016-NS.