Miroslav Sedlák: Chodník – český jazyk a etika

Související příspěvky

miroslav-sedlakSledujeme, jak se Svitavy zkrášlují, rozrůstá Park Patriotů, brzy se začne upravovat prostranství před kinem, budovat „centrální tělocvična“, rekonstruovat bazén. Rekonstruovat se bude také několik chodníků v centru města, ovšem na ten lačnovský si nejspíš ještě rok počkáme. Když už se čekalo patnáct let, proč by se nepočkalo ještě jeden. Nepamatuji si tak emotivní občanské vyjádření, jakým byla prosba o chodník v Lačnově na posledním zastupitelstvu.

Občané městské části Lačnov, dovolte mi, abych se Vám alespoň touto cestou omluvil. Omluvil za to, že se mi jako jednomu z 26 zastupitelů nepodařilo prosadit, prostřednictvím navýšení rozpočtu, realizace lačnovského chodníku v letošním roce. Ten chodník, za který spolu se svými kolegy a dalšími několika málo zastupiteli již delší dobu a prozatím marně, bojujeme. Je mi známo, že mnozí z Vás o to usilují již 15 let. Vedení města v čele se SPMS se ohrazuje proti nečinnosti. Dnes hovoří o tom, že jako jediní konají kroky k tomu, aby chodník byl. Zapomínají ovšem na to, že k tomuto příslibu (prozatím jen příslibu) jste je donutili především Vy, a to po 13 letech jejich slibů a v minulém roce Vaší razantní aktivitou.

V rámci regenerace veřejné zeleně jsme za posledního půl roku vynaložili (s dotací) milióny korun. Chvályhodné i přesto, že dnes nám údajně brání v realizaci části chodníků v Lačnově některé stromy a keře. Rád bych všechny ubezpečil, že další mimořádnou investiční spoluúčast, o kterou by se měl letošní rozpočet navýšit, do okamžiku kdy se reálně zahájí budování chodníku v Lačnově, ze zásady nemohu podpořit. Propadl bych se hanbou, neměním své názory v tak zásadních věcech, týkající se upřednostnění bezpečnosti, jak někteří zastupitelé obratně ukazují. Pro mě usnesení, které zastupitelstvo v loňském březnu přijalo ve věci realizace chodníku podél silnice I/43 v Lačnově v roce 2016, je platným slibem a závazkem vůči občanům! Na tom nemění nic výklad či smysl usnesení. Pro mě je občan nadřazen tendenčnímu větnému rozboru.

Je mi docela hanba. Hanba za to, jak nejvyšší představitel, za asistence větného rozboru a výkladu českého jazyka, hledá důvody jak docílit svého. Stydím se za některá jeho vyjádření, je mi líto těch, kterých se to může dotknout. Snažím se na zasedáních všem vykat, přijde mi to přinejmenším správné a slušné. Nedovolím si, tak jako pan starosta, něco označit za úplnou blbost, někomu dokonce říct, že už v diskuzi skončil! To si zjevně a bez skrupulí dovolí jen on. To je také demokracie. Neetické chování a způsob vyjadřování z úst nejvyšších volených představitelů na jakékoliv úrovni jsou pro mě zcela nepřijatelné.

Miroslav Sedlák, zastupitel za Naše Svitavy (tedy i náš Lačnov!)