Městský okruh

Související příspěvky

okruh1
Červeně jednosměrné ulice, žlutě obousměrné ulice, modře pěší trasy, červené plochy – parkoviště

Po vzniku obchvatu města dojde k výraznému zklidnění dopravy nejen v Lánech a Lačnově, ale i samotném městě. Jediný tranzitní směr přes město zůstane na Poličku, ostatní doprava bude ponejvíce místní. Díky průtahu městem přišly Svitavy nejen o řadu hodnotných budov ale především o svoje zázemí v podobě alejí. Tyto promenády se staly pouhým překážejícím doplňkem a ve většině úseků zanikly úplně. Snížení množství dopravní zátěže je ideální příležitost k jejich obnově a současně k zlepšení zbývající dopravní situace ve městě. Jako krásný příklad může posloužit Žitava v Horní Lužici (podobnost Zittau a Zwittau je náhodná). Kolem historického centra projedete pouze jednosměrkami, které mnohdy pokračují starší zástavbou až za město, kde se teprve pravý a levý pruh sloučí.

Svitavy mají k tomu stejnou možnost. Kromě zmenšení asfaltových ploch ve prospěch chodců a zeleně tak může přibýt i množství parkovacích míst podél těchto jednosměrných ulic, či naopak mohou vzniknout dostatečné chodníky tam, kde se dnes chodec musí prodírat mezi zábradlím a fasádou, či po neúměrně úzkém chodníčku, který ještě zabírají vyčuhující schody. Je tak možné vrátit do ulic lidi a zeleň, současně velice zpřehlednit průjezd městem a umožnit rozvoj míst, která jsou sice dopravně vytížena ale pro chodce nedostupná.

okruh2okruh3

Co umožní městský okruh a zjednosměrnění dopravy?

Výrazný úbytek asfaltových ploch
Výrazné zvýšení parkovacích ploch
Bezpečnější a libovolné přechody přes silnici
Rozšíření a zpřístupnění zeleně
Svoboda chodců
Zklidnění dopravy jejím rozmělněním
Oživení mnoha částí města pěšími i automobily s lepší možností zaparkovat
Odstranění jizvy a bariéry průtahu