Město Svitavy vyhlásí záměr prodeje stavební parcely, na které stojí Restaurace Bowling a Squash Svitavy

Související příspěvky

Rada města Svitavy schválila na svém jednání, konaného dne 5. prosince 2017 následující:

  • schvaluje
    v zájmu majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou č.p. 2160, v části obce Předměstí, postavené na pozemku stavební parcele č. 3497, zveřejnit záměr prodeje pozemku stavební parcely č. 3497 o výměře 1 003 m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí předem určenému zájemci, který má zákonné předkupní právo k tomuto pozemku, za kupní cenu 651 950 Kč

Z: vedoucí odboru rozvoje města

Hlasování přítomno 7 členů rady, výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Jedná se o pozemek, na kterém stojí restaurace Bowling a Squash Svitavy. Již 15 let je tento pozemek bezplatně vypůjčen.