Město Svitavy pochybilo při zveřejnění audiozáznamů ze zasedání

Související příspěvky

vesnicka-sluchatkaOd 1. října letošního roku se dle jednacího řádu zastupitelstva města Svitavy, pořizují zvukové záznamy ze zasedání. Každý takto pořízený audio či video záznam musí být před zveřejněním anonymizován. Jedná se především o vymazání citlivých pasáží, u kterých by mohlo docházet k porušení ochrany osobních údajů, viz. stanovisko ÚOOÚ.

Město Svitavy zveřejnilo zvukový záznam z října a poté z prosince, bez jakékoliv anonymizace osobních údajů. Každý si tedy mohl poslechnout úplně vše co na jednání zaznělo. Paradoxem na celé události je to, že vedení města bylo na nutnost anonymizace upozorněno přímo na zasedání v říjnu(viz. video http://www.svitavskelisty.cz/video/zastupitelstvo-14-10-2015/#/time/7174) a poté znovu v prosinci(viz. video http://www.svitavskelisty.cz/video/zastupitelstvo-9-12-2015/#/time/10237).

22. prosince jsem obdržel z MÚ dopis, ve kterém pan tajemník Dobeš uvádí, že „s osobními údaji prezentovanými v audiozáznamu ze zasedání zastupitelstva by mělo být nakládáno obdobným způsobem jako v zápise ze zasedání. Pokud tomu tak není, je to samozřejmě chyba„.

V současné době zvukové záznamy na stránkách města nejsou. Jako důvod se v dopise uvádí „ochrana zákonnosti má přednost před naplňováním jednacího řádu zastupitelstva města Svitavy„.

Opozičním zastupitelům bylo v říjnu z úst pana starosty Šimka vytýkáno, že jimi zveřejněné materiály pro zastupitele jsou kočkopes – viz. video http://www.svitavskelisty.cz/video/zastupitelstvo-14-10-2015/#/time/6515

Tak hlavně aby to příště mělo štábní kulturu… :-)