Mediální výbor v Litomyšli nedoporučuje natáčet zastupitelstvo. Neříká ale proč.

Související příspěvky

nataceni19. května jsem se zúčastnil jednání mediálního výboru v Litomyšli. Prezentoval jsem tam možnosti natáčení jednání zastupitelstva města. V aktuálním vydání tamního zpravodaje Lilie k tomu vyšel článek. Zde je část textu:

Členové mediálního výboru se 19. května sešli k dalšímu jednání. Věnovali se možnému pořizování záznamu či online přenosu ze zastupitelstva, článku Milana Strnada na politické dvoustraně i připravovaným změnám webových stránek města. Jako hosté se zúčastnili Radek Pulkrábek, Vojtěch Fadrný a František Renza. Po odhlasování účasti hostů přišla na řadu prezentace Vojtěcha Fadrného, který členům mediálního výboru vysvětloval, jakým způsobem je možné pořizovat záznam či online přenos z jednání zastupitelstva. „Pokud byste nechtěli řešit střet se zákonem na ochranu osobních údajů, můžete dělat přímé přenosy. V tu chvíli se na to zákon nevztahuje, protože jednání proběhne, skončí a vy nikde nesmíte vystavit záznam,” uvedl Vojtěch Fadrný, který zároveň popsal i druhou možnost, a to pořizování záznamu. Ten by byl již upravován a sestříháván. „Mediální výbor nedoporučuje ZaM pořizovat a zveřejňovat žádné další audio či video záznamy z jednání ZaM nad současný, ze strany města oficiálně realizovaný rozsah. Omezení se netýká platné smlouvy s CMS TV,” přednesl po projednání daného bodu usnesení předseda výboru Josef Janeček. To bylo přijato nadpoloviční většinou.

Přijaté usnesení nedoporučuje pořizovat audio či video záznamy. Veřejnost však nezná důvody proč se to nedoporučuje.

Na jednání tohoto výboru byl přítomen i vedoucí oddělení informatiky v Litomyšli – pan Sodomka. Ten zmínil, že ho starosta města pan Kašpar požádal o finanční analýzu náročnosti videopřenosů či záznamů. Webovou kameru za cca 1500 – 2000Kč(nevím částku přesně) na úřadě mají a nebyl by s tím žádný problém. Je tedy zvláštní, že mediální výbor natáčení nedoporučuje.

Uvedený text v Lilii ohledně pořizování videozáznamu ze zastupitelstva může být pro někoho méně srozumitelný. Proto bych rád tuto věc vysvětlil. Zastupitelé města rozhodují o milionových částkách a ne každý má možnost se osobně dostavit na konkrétní zasedání. V dnešní době však není problém zasedání natáčet či přenášet online. Ve Svitavách to osobně dělám mobilním telefonem ve spolupráci se zastupitelským klubem Naše Svitavy, který poskytuje konektivitu na internet.

Videozáznam zveřejnit pochopitelně můžete. Je však nutné z něj odstranit citlivé osobní údaje. Stejné je to např. u zápisu ze zastupitelstva. Obvykle se jedná o majetkoprávní věci či zápůjčky ze sociálního fondu. Tzn. ze záznamu se nedozvíte komu přesně byl nějaký pozemek prodán, jedná li se o fyzickou osobu. Podstatné je to, že uvidíte jak který zastupitel obhajuje své stanovisko.

Občas jsou k vidění i zábavné momenty, jako třeba tento:

Zásadní je ovšem informace, že nikdo Vám natáčení zastupitelstva nemůže zakázat. Jednání je totiž veřejné a nic nebrání tomu, aby bylo natočeno.