Má tento počin vedení města opodstatnění! NE… to jen prodej obecního majetku řídí soukromé zájmy!

Související příspěvky

Jaký počin?

Prodej veřejného prostoru osazeného letitými porosty. Jedná se o parčík na křížení ulic Školní a Milady Horákové. Není divné, že město prodává přesně tak velký pozemek, aby se na něm umístilo 18 parkovacích míst !! Fa.Tauer – elektro a SVITAVA Stavebniny jej hodlá využít  jako firemní parkoviště-během pracovní doby. Jako ohromnou vstřícnost žadatel uvádí, že poskytne parkoviště veřejnosti, v době od 17:00 do 7.00 ranní.

Představitelé města a někteří koaliční zastupitelé zdůrazňují nutnost tohoto parkoviště jako dodatečného parkovacího prostoru, v době konání akcí ve Fabrice. Je to naprostý nesmysl, neboť parkoviště, náležející přímo k Fabrice čítá 99 míst, parkoviště vedle Fabriky(Wolkerova alej) 26 míst, parkoviště pod školní jídelnou disponuje 40-ti místy. Nutno zmínit rovněž možnost parkování v prostoru nad dolní kašnou, na nám. Míru, které je od fabriky vzdáleno 115 m a disponuje dalšími min. více než 20 místy. (Vše je dokumentováno na přiložených snímcích).

Parčík-Fabrika po chodníku : 210 m.

parcik-mapa-pochodniku

Online zde: https://mapy.cz/s/KUXO

Parkoviště u škol.jídelny – Fabrika: 213 m

parcik-mapa-skolnijidelna

Online zde: https://mapy.cz/s/KV1w

Parkoviště – dolní část nám. Míru – Fabrika: 115

parcik-mapa-namesti

Online zde: https://mapy.cz/s/KV7E

Zarážející je, že představitelé města shledávají neodkladnou „NUTNOST“ pozemek prodat ! Argumentují klamavým tvrzením, že žadatel jej zhodnotí ve prospěch veřejnosti. To je nepravdivý argument. Jasně vyplynulo z žadatelovy prezentace, že potřebuje především, aby bylo vidět na jeho firmu. A tak město okamžitě a ochotně vyhoví a nechá zničit nádherný parčík se vzrostlými stromy. Ať bude náhradní výsadba jakkoliv provedená, nenahradí stávající stav zeleně. No a jak jsem již napsal v JEJICH(Našem)městě, prodávat pozemek ve středu města za 250,-Kč, je čin ŠPATNÉHO HOSPODÁŘE, což je v rozporu se zákonem o obcích. (Jen pro srovnání připomenu: město koupilo pozemky za firmou TOS – dlouhá léta neudržovaná louka -1m2 á 169,9,-Kč, ano leta neudržovaná louka )

Argumentace p. Komůrky – Jejich(Naše)město- o ceně je naprosto neopodstatněná, městu parkoviště nepřinese VůBEC NIC !!! Je to opravdu jen zavádějící tvrzení! Pan Komůrka dále píše ve svém článku o „vozidlovém masakru“! To opravdu vzbuzuje úsměv (krom jiného uvádí špatné počty vybudovaných park.míst )! Zamýšlené parkoviště neřeší nic pro veřejnost ! Neboť, půjde-li návštěvník akce ve Fabrice z parkoviště na místě parčíku – pokud se vybuduje – jako kultivovaný člověk po komunikacích pro chodce(viz obrázek), musí ujít stejnou vzdálenost, jakoby šel od parkoviště u školní jídelny.

Nejen tedy,že prodávat je nesmysl, neboť město toto parkoviště k ničemu nepotřebuje, ale je sakramentsky zajímavé, proč jsou naši radní tak „vstřícní“.(jakoby z průvodu na 1.máje zní věta p. Komůrky „AŤ žije podpora podnikatelů ve Svitavách!“. Jen by mě zajímalo, kohože ti podnikatelé asi podporují.)

Klucííí, kamarádííí –to je skoro pro Lábuse  a Čtvrtníčka

Neexistuje žádná smysluplná argumentace, proč pozemek prodávat ! Parkovací míst pro Fabriku , v příznivější a srovnatelné vzdálenosti, je naprostý dostatek. Žadatelé mají dostatečně velký pozemek vlastní za prodejními prostorami – 20 let neudržovaný. Argumentem není, že pozemek nesmí mít nikdo jiný, a že musí být vidět na firmu.

…. a ta plocha prodávaného pozemku ??!! Ta je koncipována tak, aby povinnost udržovat trávníky okolo „SOUKROMÉHO“ parkoviště zůstala městu! Je to vůbec možné?!!

Tento pohled by se mohl změnit a místo stromů se budeme koukat na malé parkoviště, stojící proti parkovišti velkému !!!

IMG_2487

 

Myslím, že by už zde lidé měli otevřít oči a nebýt lhostejní, co se v našem městě děje! Koaliční zastupitelé by měli, alespoň v takto závažných bodech konat podle svého rozumu, nikoliv po poradě na patřičných místech !! Kdo z nás by byl ochoten prodávat pozemek-krásný park uprostřed města – za peníze, které doporučují sami představitelé města !!!

Tedy,můj příspěvek je opět pozastavením se, nad nakládáním vedení města s městským majetkem. Zdá se mi, jakoby páni nabyli pocit, že majetek města patří pouze jim, a že je na jejich libovůli, jak s ním bude naloženo! Toto konstatování nic osobního vůči majitelům firem, o pozemek žádajících. Vážím si, po profesní stránce, obou majitelů. Nepodporuji je planými, vlezlými slovními obraty, jak tomu učinili DVA KOALIČNÍ ZASTUPITELÉ(viz.záznam z MZ 4.5.). Moje podpora spočívá v tom, že jsem u nich nakupoval a nakupuji, a to v míře větší, než  malé.

Zájem města, by měl být u nejvyšších představitelů města, na místě prvním!!! Nikoliv šít záměry prodeje na míru tak, aby jim mohl vyhovět pouze jeden – první žadatel a horovat pro prodej a obhajovat, jak to udělal p.místostarosta Pavel Čížek ve svém článku v JEJICH(Našem)městě.

Jen pro info! Jak je prodej nachystána se mi vyjasnilo, když jsem 6.6.2016 vznesl telefonický dotaz na MÚ, proč je záměr na prodej pozemků na Školní ul. svěšen před uzávěrkou přihlášek (konec 7.6.2016) a pracovnice se zeptala své kolegyně,“ ten Tauer už je svěšenej“? Že by měsíc před zastupitelstvem bylo rozhodnuto? To hovoří samo za sebe !!

Omlouvám se za rozsáhlejší příspěvek, ale je těžké to vyjádřit jen pár slovy a bez doprovodných důkazů o nesmyslnosti prodeji tohoto pozemku !!!

Přeji vám všem krásné dny odpočinku, v době dovolených a především šťastný návrat !! Opatrnosti na silnicích není nikdy dost !!!

S pozdravem Tonda Pavelka