M.Sedlák: Pár osobních poznatků z posledního zasedání MZ – 2. září 2015

Související příspěvky

Vím, překroutit se dá vcelku cokoliv a kýmkoliv. Protože jsem politickým zmocněncem občanů, jsem povinen řídit se nejen svým svědomím, ale především jejich pověřením. Vyjádřeno principiálně osnovou programu, na základě kterého mě občané/voliči do zastupitelstva poslali. Nemám a ani necítím mandát čtyřletý, bez omezení, ale především vnímám, že jsem povinen dodržovat základní etiku slušnosti a odpovědnosti. K poslednímu zasedání Zastupitelstva města Svitavy bych ovšem rád přidal něco málo ze svých poznatků.

1. Jménem klubu zastupitelů za NS jsem předložil návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva. Ve znění předloženého návrhu změny bylo akcentováno to, co je mimo jiné aktuálně propíráno na jednom veřejném diskuzním prostoru, a tím je především možnost přístupu občana k celému programu zasedání zastupitelstva prostřednictvím městských webových stránek. S ohledem na to, že jsem se s předstihem sešel se starostou a tajemníkem, abychom probrali detaily návrhu NS, považuji za vhodné sdělit, že formulaci dotazu na ministerstvo vnitra jsem považoval za natolik vyjasněnou, že jsem logicky netrval na posouzení její dikce a tudíž netrval na zaslání kopie žádosti. Předpokládám však, že původní žádost o stanovisko k věci zveřejňování osobních údajů v podkladech pro jednání zastupitelstva, jež byla poté odeslaná z úřadu, mi bude poskytnuta spolu s odpovědí z ministerstva.

Protože však neočekávám kladné stanovisko, bude věcí dalších jednání nejspíš přesvědčit další zastupitele, že zasedání městského zastupitelstva je věcí natolik veřejnou, že občan dychtiví po podrobnějších informacích programu, by měl být uspokojen v co nejširším možném rozsahu. Web je určitě tou nejlepší a nejjednodušší cestou. Úprava materiálů pro jednání, s ohledem na ochranu osobních údajů, zcela určitě nemusí být tak složitá, jak se snažil oponentně vyjádřit starosta. Ve městech, kde je zveřejňování plného programu již standardem to zabere jistý čas, ovšem je to v řádu jednotek hodin. Mám za to, že je to výhradně o vůli nadstandardního poskytování informací.

2. Ve věci přenosů ze zasedání MZ tvrdím i nadále, že přenosy jsou a budou realizovány, záznamy budou k dispozici. Mé stanovisko v této věci je neměnné, občan má právo na tyto informace a legislativa tomu nijak nebrání. Problém může být pouze technický, ovšem i ten lze při dobré vůli postupně odstranit. Ekonomicky může jít o částku, která jistě bude v možnostech městského rozpočtu.

3. Třetím tématem může být rekonstrukce Informačního centra města Svitavy na nově vzniklé Městské informační centrum. Oboje jako organizační složka města! O diskuzi v této věci, probírané na zasedání, lze vést polemiku, ovšem dle mého, jde jednak o cílenou potřebu se někoho zbavit a někoho jiného dosadit na správný post. Nechám se překvapit, jak nově vzniklé bude fungovat a jak ve výběrovém řízení vybraný vedoucí nastaví a vylepší fungování centra. Čas ukáže, časem se zapomene.

4. Čtvrté téma, ke kterému bych se rád vyjádřil, je téma zastřešení umělé ledové plochy. Domníval jsem se, na základě proklamací vedení města o vyšší úspěšnosti a očekávané dotační podpoře, která byla koncem loňského roku prezentována na setkání s představiteli sportovních odvětví ve městě, že přidělením titulu „Evropské město sportu 2015“, bude poněkud snazší cesta k dotacím pro podporu sportu ve městě. Že tedy budou žádosti o rekonstrukci sportovní textilní haly a zastřešení umělé ledové plochy poněkud lépe prosaditelné. Ouha, mnohé zůstalo pouze u slov. Člověk míní a ministr mění… Na jaře odvolaný ministr si s sebou zřejmě odnesl i „jím podporované projekty“ na svůj nový, sportovně manažerský post.

Po mém, obecně vzneseném dotazu k těmto projektům však přišla ze starostovské židle sprcha invektiv, především na mou osobu. Zejména v tom, že sportoviště se realizují především pro kluby a kde je prý oddíl ledního hokeje. Údajně jsem měl být více aktivní v ledním hokeji, pružnější při dodání dobrozdání k podkladům k žádosti o zastřešení ledové plochy apod. Není mi známo proč takový útok proti mé osobě. Snad proto, že jsem v tomto odvětví nenechal víc, než jsem byl schopen za 14 let proklamací a slibů minulých vedení radnice. Po několika letech vedení oddílu, po třech sezónách deklarace toho, že děti o bruslení zájem mají, prostřednictvím Školy bruslení, po marných snahách vysvětlovat, že oddíl ledního hokeje pouze pozastavil svou činnost pro absolutně neodpovídající podmínky. Věřím, a to nejen já, že v okamžiku, kdy podmínky pro lední hokej budou narovnány na standardní, najde si tento sport opět své místo i ve Svitavách. Mimochodem, oddíl LH za mého vedení, disponuje nejen novou výstrojí pro začínající zájemce na postu hráčů a dvou brankářů, ale i kladný zůstatek na podúčtu v TJ Svitavy. Dlužno také dodat, že pan starosta poněkud opomněl, asi jen náhodou při výpadu proti mně, že umělou ledovou plochu nevyužívají výhradně hokejisté. Neměl by tento výpad směřovat i k ostatním občanům toho města, mládeži a dětem, proti všem těm, kteří si chtějí jen tak zabruslit, že mohli být více aktivní? Pokud na to zapomněl, ač nerad, tlumočím jim to za něho.

Zkrátka není potřeba pane starosto vždy hledat viníka tam, kde není. Nepovažuji za zásadní chybu, že dotace na zastřešení ledové plochy se nepodařilo získat, ale považuji za problém to, že 14 let se o tom jen mluví a nakonec vždy všichni bruslaři musí pochopit, že prioritu dostalo něco jiného. Nezávidím jiným sportům, přeji jim ty nejlepší podmínky, ale rád bych aby i lední hokej měl ve Svitavách alespoň ty základní. Bez nich se již nejnavštěvovanější a historicky nejúspěšnější sport v České republice opravdu dělat nedá. Je to smutné, stav technologie a vybavení i po částečné rekonstrukci, již připomíná venkovní koupaliště nebo Čenkovický areál. Investovat do rekonstrukce nechceme, nemůžeme, čekáme na všespásné dotace. A tak lidé, nejen v tomto případě, opět jezdí jinam. Čekáme tedy dále na…?

Miroslav Sedlák, zastupitel za NS