Lidmila Kružíková: Dočkají se Lačnovští chodníku?

Související příspěvky

kruzikova_lidmila_vJe to příběh, který se táhne už hodně dlouho. Lačnov je součástí Svitav, ale bohužel takovou součástí, která většinu zastupitelstva nezajímá.

Je sice pravda, že se opravilo koryto řeky Svitavy (což ale muselo být kvůli povodním), částečně se zkulturnila ulice Zadní, zrušily se ale některé lávky. Tato část města také nemá žádný obchůdek. Co však obyvatele trápí nejvíc, je chodník, aby se alespoň trochu zlepšila bezpečnost. Lačnovem totiž vede silnice I. třídy směr Česká Třebová, tak si určitě každý umí představit, jak to tam vypadá. A chybí tam chodník, o který se bojuje už hodně dlouho, stále se hledá něco, co by stavbu alespoň oddálilo.
V březnu 2015 se podařilo v zastupitelstvu prosadit usnesení, ve kterém bylo řečeno, že je třeba udělat vše pro to, aby výstavba v plném rozsahu byla provedena v roce 2016. Uskutečnilo se několik jednání, na kterých bylo slibováno, že se připravuje dokumentace, žádost o dotaci, ale zase se nic nedělo.

Na zastupitelstvu 23. března 2016 (po roce od schváleného usnesení), na kterém byla velká část občanů Lačnova, jsme se od pana starosty dověděli, že si nechal udělat v Ústavu pro jazyk český (kdo to platil?) rozbor tohoto usnesení a přečetl nám odpověď – že »toto usnesení nikoho nezavazuje k plnění«. Byl to pro nás šok, zastupitelé jsou vlastně neschopní, protože schvalují něco, co nemá právní normu.

Jsem ve svitavském zastupitelstvu už poměrně dlouho, ale něco takového se stalo poprvé. Mám obavy, že pokud by se zase někdy v budoucnu prohlasovalo nějaké usnesení, které se panu starostovi nebude líbit, může se situace opakovat, a pak si kladu otázku, jestli jsou zastupitelé nutní.

Lačnovským jsme slíbili, že uděláme všechno pro to, aby chodník byl, protože bezpečnost musí být na prvním místě. V šesti proti dvaceti to bude velmi obtížné, ale snad zvítězí zdravý rozum i u ostatních.

Lidmila KRUŽÍKOVÁ, zastupitelka Svitav (KSČM)