Libuše Vévodová (Naše Svitavy) : Pozitiva, negativa

Související příspěvky

vevodova_libuse_vPozitiva

Svitavy se pomalu stávají problematické různými uzavírkami komunikací jak pro chodce, tak pro dopravní prostředky. Berme to s pochopením. Nové chodníky, novou kanalizaci město potřebovalo. Ulice na které se letos nedostane jsou v pořadí. Mizí i sloupy el. vedení a snad zmizí i el. vedení umístěné na soukromých objektech. To vše je pozitivní.

Negativa

Ve Svitavách je mnoho malých pozemků, které nesplňují svým využitím územní plán. Není to dobře. Vyplývají z toho situace, kdy se v místech zelených parčíku postaví parkoviště, protože pozemek je veden jako stavební. Něco bude špatně. Územní plán by měl být pro město dokument, který odráží současný stav s výhledem do budoucnosti. Neměl by být měněn podle potřeb toho kterého zájemce v daném okamžiku. Rozhodování zastupitelstva by se tak vyhnulo dlouhým diskuzím, zda zelená plocha s vzrostlými stromy se má stát po 20ti letech opět plochou zastavěnou. Takových pozemků je ve Svitavách mnoho. S městskou zelení by se mělo zacházet citlivě i na místech, které zůstaly v územním plánu jako zbořeniště nebo pozemek stavební. Její funkce je pro občany nezastupitelná.

Pěkné prázdniny a užijte si léta.

Libuše Vévodová
Zastupitelka za Naše Svitavy