Lačnovský smírčí kříž

Související příspěvky

Již desítky generací při cestě mezi Moravským Lačnovem a Opatovcem míjí tento smírčí kříž. Kříž je hrubého tvaru a není signován žádným nápisem ani letopočtem. O původu tohoto kříže existují různé pověsti a dohady. Rozšířená verze, že kříž pochází z dob příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, není pravdivá. Kříže tohoto typu se v Čechách a na Moravě začaly objevovat zhruba od 13. – 14. století. Stavěly se v místech, kde byl spáchán nějaký hrdelní zločin, jako akt usmíření. V Čechách a na Moravě je zdokumentováno cca 1200 obdobných stojících křížů. Asi u 500 křížů je doložen i jejich původ, necelých 300 křížů se již nedochovalo. Velice hojný výskyt těchto křížů je v okresech Jihlava – 103, Cheb – 70 , ale např. okresy Pardubice či Mělník nemají zdokumentován ani jeden. V okrese Svitavy je zdokumentováno 22 křížů. Podobné kříže jsou rozsety po celé Evropě .

Jediná přesnější informace k tomuto kříži, ale i zde se jedná jen o spekulaci, je popsána v kronice Moravského Lačnova od bývalých, německy mluvících občanů, kteří žili v Moravském Lačnově do roku 1946 ( Mariane Heinz – Göpingen ).

Překlad:

„V zápisu svitavské farní knihy z roku 1618 je psáno :
„Na konci Moravského Lačnova, v hluboké cestě proti Kitzingu (německý název Českého Lačnova , byl k smrti ubit od dvou lačnovských pacholků syn sedláka Josefa Heinische z Hradce nad Svitavou„ .

Kříž obdobného tvaru rovněž stojí v Sušici u Moravské Třebové.

V posledních desítkách let měl tento kříž poněkud pohnutý osud . Tak v  60. letech 20. století byl kříž buldozerem při odhrnování sněhu přelomen a téměř 20 roků leželo jeho torzo v příkopě. Znovu byl kříž postaven na původním místě 16.8.1982, místo zlomu je vidět. Ale ani poté nenašel kříž svůj klid, o čemž svědčí poškozené pravé rameno kříže, což se podařilo silničářům při odhrnování sněhu v zimě v roce 1999.

Znovu byl kříž ustaven v březnu 2002.

Lze jen doufat, že kříž na svém místě bude stát i v dalších staletích. Možná jako připomínka něčeho, co se kdysi událo, nebo jen jako důvod k zamyšlení. Ani to není málo.

Srpen 2015