Lačnovská kaple

Související příspěvky

I  Moravský Lačnov míval svou kapli, ale od roku 1971 už nestojí.  Stávala na mírném návrší  zhruba ve středu obce poblíž školy.  Kaple byla postavena v roce 1749  z darů a sbírek místních občanů. Zasvěcena byla Sv. Duchu a v tento svátek ( druhá polovina května až počátek června), byla v Lačnově slavena místní pouť. Ta se nakonec  může slavit  i nyní.  Stavba byla provedena v barokním slohu o půdorysu asi 10x6m, s věží  s cibulovitou bání. V roce 1777  byly na náklady  paní Viktorie Langové, manželky lačnovského rychtáře,  namalovány obrazy křížové cesty.  Během 19. století se kaple několikrát opravovala a třeba v r. 1824  byla ke kapli přistavěna malá sakristie. Tuto přístavbu platil Georg Schindler z. domu č. 55.

Zajímavý je osud zvonů,  které v kapli  zvonily při  všech významných událostech. V roce  1884  musel být zvon v Moravské Třebové nově odlit, protože původní zvon při opravě spadl a prasknul. Váha zvonu byla 64 kg.  18. listopadu roku 1917  byl tento zvon, přes protesty občanů, zrekvírován pro válečné účely.  Jako odškodné dostala obec 255,-  rakouských korun. Ale již v roce 1920 byl ze sbírek pořízen zvon nový, který byl slavnostně vysvěcen 16. května 1920.  Nový zvon stál  3350,- Kč a nesl jméno „Maria“. V návaznosti na  slavnostní svěcení zvonu byla kaple opravena a do báně věže byly uloženy  pamětní dokumenty.  Bohužel, obsah těchto listin nebyl nikde zaznamenán.
Svému účelu kaple sloužila do konce 40. let dvacátého století. V dalších letech se v kapli sloužily mše jen  při výročí  zasvěcení  kaple a hlavních církevních svátcích a po roce 1960  se už kaple nevyužívala vůbec.  Naposledy  dala kaple o sobě vědět v srpnových dnech v roce 1968.  Tehdy se na protest proti okupaci  Československa vojsky Varšavské smlouvy  rozezněly zvony v celé republice. K hlasu  zvonů se přidal i zvon lačnovské kaple. Zvonila paní Procházková, která bydlela vedle školy.  To už byla z kaple v podstatě ruina,  bez oken, s děravou střechou.   V roce 1971 byla kaple odsvěcena a na příkaz okresních  orgánů  zbourána.  Na místě zůstal stát jako němý svědek jen dřevěný kříž.


Údaje byly čerpány z kroniky Moravského Lačnova  od  bývalých, německy mluvících  občanů , kteří žili v Moravském Lačnově do roku 1946 , ( Marianne Heinz – Göpingen ).

A další poznatky jsem vylovil z  vlastní paměti. Nějak tak to bylo.