L.Branda: Můj pohled na video přenosy a záznam z jednání zastupitelstva

Související příspěvky

Přímé přenosy z jednání Zastupitelstva a zpřístupnění jejich záznamu se díky panu Fadrnému a sdružení Naše Svitavy staly realitou.

Již po druhé volební období jsem členem mediální pracovní skupiny, která se mimo jiné právě přenosy a záznamy zabývala a odhlasovala doporučení ihned zavést audio záznam z jednání a i nadále hledat cestu k „videu“.

Pokusím se stručně shrnout svůj postoj k celé věci.

Když jde něco udělat jednoduše, tak to u nás obvykle děláme tou nejsložitější cestou. Zakroucené paragrafy zákona o ochraně osobních údajů jsou toho důkazem. Na internetu lze najít právní názory (citované i panem Fadrným), které přímé přenosy a záznamy z jednání zastupitelstev shledávají naprosto legálními. Zkušení právníci říkají, že výklad zákona dělá až soud při případném sporu. Sám netuším, kde je pravda a jestli o ni v právním sporu vůbec jde, ale v dobré víře předpokládám, že ochrana soukromí zastupitelů, hostů i třetích osob, o kterých se vede jednání, by měla ustoupit veřejnému zájmu.

Technicky je problém s dosluhujícím HW vybavením, s připojením k internetu v jednacím sále a s místem pro ukládání a zpřístupnění záznamu.

A protože ke stejnému cíli vede vždy několik cest, lze se i k internetu na městském úřadě připojit řekněme „standardní“ cestou, tj. přes infrastrukturu úřadu a nebo „nestandardní“, např. přes mobilního operátora.

Jako provizorní řešení je to snad možné, ale nevěřím tomu, že by se touhle cestou chtěla a měla radnice vydat. Podle mého názoru má být připojení spravované jejími techniky, na jejím HW a stejně tak i zveřejněný záznam. S garancí dostupnosti, záloh apod.

Řešení p. Fadrného a nebo komerční firmy zprostředkované sdružením Naše Svitavy považuji za dočasné, možná mírně provokující a rebelantské, ale legální a v rámci daných možností technicky dobře provedené.

Podle p. Fikejze je video přenos a záznam také cílem vedení radnice, ke kterému se snaží dojít „standardní“ cestou, přes probíhající obnovu HW, nutné přeložení optických kabelů apod.

Pokud by tomu tak nebylo a po jejím dokončení by „standardní video“ radnice nepořizovala, byl by to pro mě důkaz neochoty a snahy zabouchnout dveře občanům před nosem.

V mediální pracovní skupině jsem hlasoval pro okamžité zavedení audio záznamu, kterému nebránily žádné překážky a pro další hledání cesty k videu. Líbil by se mi i podrobný (steno) písemný zápis, se všemi příspěvky diskutujících (nyní se v něm vždy píše pouze o tom kdo vystoupil a jak dlouho hovořil) – pro vyhledávání informací mi přijde nejvhodnější, ale zůstal jsem s tímto názorem osamocen a respektuji to.

Podle informací od p. Fadrného záznam z jednání shlédlo cca 500 návštěvníků, přímý přenos měl sledovanost cca 200, a to jsou při minimální použité předchozí anonci velice zajímavá čísla.

Celé věci by prospěla „nudná“ věcná debata nad technickými parametry a možnostmi, nad cestou spolupráce při „provizorním“ řešení, nad termíny obnovy HW a dalšími kroky ke společnému cíli, jejíž výstupy by byly zveřejněny. Myslím, že právě mediální pracovní skupina by takový prostor mohla poskytnout.

Nechci souboj o to, kdo byl první, kdo dveře radnice více otevřel, kdo se snažil více a kdo méně, chci hledat řešení.

„Politický“ souboj ať se odehraje v zastupitelstvu, na webech jednotlivých subjektů, na diskuzních fórech, na setkáních s občany a nakonec při předvolební kampani. A může být i patřičně „ostrý“ :-)