Kříž v Moravském Lačnově

Související příspěvky

Kříž byl postaven v roce 1902 manžely Johannem a Annou Langovými z domu č. 62. Na pískovcovém pomníku s reliéfy svatých byl umístěn kříž z pískovce. Po levé straně je reliéf sv. Anny s Marií, v čele pomníku je Panna Maria samodruhá (v těhotenství) a na levé straně je reliéf Jana Nepomuckého. Jména svatých jsou tedy totožná s jmény donátorů.

Na pomníku je vytesán nápis:


Koncem 60. či v 70. letech 20. století byla vrchní část původně pískovcového kříže vandalsky poničena a stržena do potoka.  V roce 2008 byl pomník firmou „Umělecké kovářství Parák“ restaurován a doplněn o současný litinový kříž.

Při příležitosti obnoveného slavení poutě v Lačnově na svátek sv. Ducha 20.5. 2018  byl kříž slavnostně požehnán svitavským děkanem P. Václavem Dolákem.

Několik údajů k stavitelům kříže, Johannu a Anně Langovým, jak je o nich psáno v německé kronice Moravského Lačnova.

Po Franzi Langovi přešla rychta v roce 1879 po přímé linii na současného vlastníka (psáno v roce 1924!!!)

Johann Lang

který, ač byl vybrán pro studium, musel školu přerušit a jako nejstarší rychtu převzít. Jak se měnily poměry k lepšímu vyplývá nejlépe z předávající ceny rychty v roce 1841, kdy byla 2000 zlatých. A v roce 1879, kdy rychtu přebíral Johann Lang, vyplácel každému z 9 sourozenců dědický podíl 2000 zlatých, což dohromady činilo 18000 zlatých. Johann Lang se oženil s Annou Knorr z Pirkelsdorfu (Borušov u Gruny). Díky velkému úsilí manželů při správě hospodářství se zvýšila jejich životní úroveň.

Přestáli i období první světové války a oba jejich synové se vrátili z války nazpět.

V roce 1923 si mohla lačnovská rychta připomenout třísté výročí od převzetí rychty rodinou Langů. Třista let v držení jedné a téže rodiny, s jedinou vyjímkou, kdy nástupnictví přešlo na bratra, se držení rychty předávalo z otce na syna. Tuto skutečnost lze označit za velmi vzácný případ, nejedná-li se o šlechtický rod, aby jedna rodina třista let vlasnila jednu usedlost. Tím více, že v běhu staletí se musela překonávat těžká období. Už zakladatel rodu, rychtář Adam Lang musel v období třicetileté války bojovat s velkými těžkostmi, tak jako i jeho následovníci.

Rodina Langů držela Lačnovskou rychtu během 10. generací nepřetržitě od roku 1623 do roku 1945.