Konstruktivní opozice nebo nekonstruktivní koalice?

Související příspěvky

miroslav-sedlakKomentář k mimořádnému zasedání zastupitelstva 25.února 2016

Popis událostí k tomuto zasedání bude poněkud delší, než by dle původního programu bylo možno očekávat, ovšem děly se poněkud zvláštní věci a ty jistě stojí za komentář poněkud obsáhlejší.

Na programu tohoto zasedání měl být původně pouze jeden bod, a to projednání projektu „Regenerace panelového sídliště U nádraží“ a zejména zapojení spoluúčasti z rozpočtu na rok 201 ve výši 4,6 mil Kč.

Účast zastupitelů, především na straně koalice, byla velmi nízká a tak přijetí usnesení muselo být podmíněno kladnými hlasy opozice. Na začátku jednání předsedající místostarosta Čížek přednesl program zasedání. V této chvíli, zcela v souladu s jednacím řádem i zákonem o obcích, přednesl p. Pavelka návrh na doplnění programu zasedání o bod, kterým by připustilo zastupitelstvo projednání jednoho doplňujícího bodu (zde podrobnosti). Při prvním hlasování o doplnění programu, většina koaličních zastupitelů byla buď proti nebo se zdržela. U následného hlasování o původním jednobodovém programu zase chyběly hlasy opozice. Patová situace! V takové chvíli se buď dohodne náprava nebo se zasedání zastupitelstva musí ukončit. Předsedající vyhlásil přestávku. V té se začalo řešit jak s touto situací naložit. Některým koaličním zastupitelům evidentně začali ujíždět nervy a první co bylo patrné, bylo to, že se začali obávat o přijetí usnesení o dotačním projektu. To, co nás překvapilo nejvíc bylo ovšem to, že zcela nahlas zaznívali z koaličního tábora hlasy o vydírání v tom, že když mi jim neschválíme (opozici) ten bod, tak oni nám (koalici) nepodpoří projekt!…. Nikdo z opozice na tuto nemístnou reakci nechtěl reagovat, jen předkladatel doplňujícího materiálu p. Pavelka toto obvinění nahlas odmítl. Měli jsme za to, že samotné připuštění bodu do programu nebude tak zásadním problémem a nešlo v tomto kroku o konečný výsledek při vlastním projednávání. Nebylo tedy vůbec jasné proč taková podrážděnost některých koaličních zastupitelů.

V průběhu přestávky jsme pouze argumentovali jednacím řádem a právem zastupitele na předložení návrhu. Téměř panická hrůza byla na tvářích některých zastupitelů jasně patrná. Po vzájemné dohodě jsme se rozhodli, přestože v opětovném hlasování o doplnění programu náš návrh neprošel, původní program podpořit. Nejistota na straně koalice byla jednoznačná, dokonce koaliční zastupitelka požádala, s odůvodněním, že je to před kamerami a aby občané vše věděli, aby místostarosta znovu připoměl, že v případě, že se nechválí projekt regenerace, pak je celá akce pasé. Paní zastupitelka si ale vůbec neuvědomila, že především díky 8 nepřítomným koaličním zastupitelům je projekt ohrožen. Že si koalice pro prosazení svého postoje jako rukojmí vzala občany z jedné části města, to jí ale nejspíš vůbec nedošlo. Za této situace je potřeba jednoznačně připomenout, že se povrdilo, kdo je konstruktivní a kdo ne. Ukázalo se to, že pouhé zařazení bodu do jednání málem zcela ochromilo oslabenou koalici. Pokud bychom totiž v opozici na projednání bodu trvali, zastupitelstvo by byl nucen předsedající ukončit a náhradní by již nebylo reálné svolat, z ohledem na šibeniční termín doplnění žádosti o dotaci na zmíněný projekt.

Pokud by se do sálu nedostavili opoziční zastupitelé, tak celé mimořádné zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné.  Zkrátka někdo si může užívat jarních prázdnin a někdo je zodpovědný vůči občanům. Nezbývá než připomenout, že do této situace se dostala koalice zcela sama a svou neschopností přivést si na zasedání dostatek svých oveček, které i do budoucna nepřipustí aby opozicí dodatečně předložené návrhy buď nebyly zařazeny do programu nebo aby nebyly alespoň schváleny. O tom hovoří mnohé předešlé případy, při kterých jsou dopředu připraveny ty „notičky“. Díky tomu, že existují za poslední období záznamy je známo jak koalice, v případě jakékoliv nejasnosti, vždy po komentáři předsedajícího postupuje. A kdyby bylo potřeba ujasnit si stanovisko, stačí sejít se půl hodiny před zasedáním ve vile.
Je jasné, že každá strana si ze včerejšího zasedání odnese ponaučení, ale faktem zůstává, že nemalý díl ostudy ulpěl právě na koalici. Opět se totiž ukázalo, jak velkým problémem může být rozhodnout o věci pouze svým vlastním uvážením. Připomělo mi to jednu kovbojku, kde říká sheriff : „Tady neplatí zákon, tady jsem zákon já“. Bohužel, ten nejvyšší včera na zastupitelstvu jaksi chyběl.
A to, že jsme jako opozice nakonec couvli a vše nezkomplikovali nebylo naší prohrou, ale zcela naopak. Znovu tedy nezbývá než zopakovat otázku. Je opozice opravdu nekonstruktivní? Zamyslete se nad tím koaličníci, než znovu populisticky použijete toto zjednodušující klišé. Jste tu proto abyste opozici přesvědčili argumenty nikoliv falešnými obviněními a nemístnými útoky.

Jen tak dál…

Miroslav Sedlák, zastupitel za Naše Svitavy

Video ze zastupitelstva:

https://youtu.be/QQ3SSRXQjQY