Komentář: Pomník J. W. Goetha

Související příspěvky

goethe-pamatnikPomník J. W. Goetha je opět ozdobou našeho města a máme se možnost radovat z této skutečnosti my, občané Svitav a mohou se u něho zastavit lidé, kteří Svitavy navštíví.

Sám se však nemohu zbavit dojmu, že mnohým z nás je líto, že nedošlo pouze k přemístění, ale že v důsledku nedostatečné odpovědnosti vedení města, došlo k výrazné škodě. Neboť, „než stačili pro něj najít nové místo, než se toto místo upravilo, než….pomník byl za plotem rozbit a deska zcizena„.

Tato slova vyšla z úst městského historika, zastupitele a člena rady města. Z titulu jeho pracovního zařazení i odpovědnosti, vyplývající z funkce radního – to se týká všech radních – mělo být rozhodnuto stran uložení historické památky jinak, než ji ponechat ležet u plotu v rizikové zóně, kde bylo možné očekávat podobnou událost. Míst k uložení pomníku je přímo v budovách MÚ a firem, jejichž je MÚ zřizovatelem, dost. A tak se ptám, zda je v jiné profesi zanedbání pracovních povinností ponecháno bez penalizace, či bez úhrady vzniklé škody. Zde nebyla škoda malá a byla napravena z rozpočtu města, z peněz nás všech. Samozřejmě, že by jistou investici reprezentovalo samotné přemístění pomníku, největší škodou je však zcizení originální desky, která byla nahrazena replikou.

Celková cena za opravu, jak bylo již řečeno, činila cca 370 000,- Kč. V kalkulaci se objevilo několik zajímavých skutečností, jejichž objasnění jsem žádal, ale na jednání zastupitelstva mi bylo řečeno, že na to není dostatek prostoru. Jednalo se o položky v rozpočtu – Práce kamenické a jiné odborné:

  • 35) Přemístění památníku ……… …………………6500,- Kč
  • 36) Nové osazení památníku……………………………….5750,- Kč
  • 37) Zednické výpomoce pro práce kamenické a (opět) přemístění památníku ……………………. 6250,- Kč

Svoji výší je zajímavá kalkulovaná částka 6500,- Kč (položka 35) a 6250,- Kč (položka 37), kde se rovněž objevuje přemístění památníku. Na dopravu v rámci města Svitav se mi zdá tato položka nepřiměřeně vysoká,nehledě na to, že stejná položka byla uvedena ve faktuře za restaurátorské práce, kde za :

  • Dovoz a montáž díla (po snížení plnění) bylo fakturováno …….1028,- Kč

Dovoz a montáž díla má u restaurátorských pracích své opodstatnění, ovšem postrádám opodstatnění u prací uvedených stavební firmou.

Proč „Nové osazení památníku – pol.36„, když montáž památníku provedl restaurátor?
Proč se objevuje kalkulace za přemístění památníku 3x ? Je to podivné, ale snad mi to někdo povolaný vysvětlí.

Možná, že firma provádějící stavební práce nemá mnoho zkušeností s fakturací prací při stavbách komunikací – Dílo bylo nazváno „Stavební úpravy chodníku u Ottendorfovy knihovny“ – neboť v OR má uvedenu pouze stavební činnost :

  • 4120: Výstavba bytových a nebytových budov

A tak se radujeme, že památník je na důstojném místě. Tuto radost však kalí skutečnost, že ve vedení města a na místech s jistým profesionálním posláním, jsou lidé s absencí profesní odpovědnosti. A co je smutné? Bez jakékoliv sebereflexe !!!!

Antonín Pavelka
zastupitel NS