Komentář k zasedání zastupitelstva 3. února 2016

Související příspěvky

miroslav-sedlakDle programu zasedání (podrobný program níže) se neočekával nijak dramatický průběh. Většina bodů byla pouze žurnálním a procedurálním procesem.

Majetkoprávní úkony se nesly v konstruktivním duchu projednávání, diskuze byla pouze běžné a projednání jednotlivých bodů šlo jako na drátkách.
Za zmínku v této části zasedání stojí snad schválení jen snad investičních akcí „Park Patriotů, terénní úpravy – Etapa 3“ a „Terénní úpravy pro dočasné uložení zemin pro výstavbu poldrů –  skrývka ornice“, které umožňují za úplatu uložit přebytečnou zeminu z výstavby nového závodu společnosti INA v průmyslové zóně.

Samozřejmě, že jsme byli zvědaví a vcelku oprávněně i někteří občané, do jaké míry bude podpořen náš návrh na změnu JŘ (již třetí pokus!), týkající se zveřejňování podrobného programu jednotlivých zasedání na webu města. Právě k tomuto bodu, jenž byl předložen naposledy v říjnu a při kterém se valná většina koaličních zastupitelů při hlasování ZDRŽELA, jsme připravili i doplňující odůvodnění zde: Jednací řád MZ – doplňující info. Málo platné, schůzka koalice těsně před jednáním přivedla všechny případně váhající zastupitele do jednoho šiku. Tentokrát byli všichni PROTI (až na jedinou vyjímku). Marné byly naše argumenty, pro odmítnutí návrhu stačilo, aby starosta všem několikrát důrazně připomněl, že materiály v plné verzi jsou již více jak dvacet let k dispozici občanům k nahlédnutí na radnici a nikdo této možnosti prozatím nikdy nevyužil. Říjnové odůvodnění, že je to finančně a personálně náročné již zmizelo, v době jakési důkazní nouze proč náš návrh odmítnout nabýváme už tedy standardního dojmu, předložené návrhy ze strany opozice se zásadně nepřijímají. Pokud tedy občané chtějí podrobnosti k programu zasedání, tak šupky dupky do Langrovy vily nebo na tyto webové stránky, zde je najdete vždy kompletní!

V „Různém“ nejprve vystoupil zastupitel Zelinka s tím, že nezávislá svitavská CMS TV (mimochodem slušně dotovaná z městského rozpočtu) poněkud zkresleně informovala ve své reportáži z mimořádného zasedání MZ o jednom z přijatých usnesení. K této věci jsme se vyjádřili rovněž my a připojily se k požadavku p. Zelinky. Zjevně překvapen se k tématu vyjádřil přítomný reportér a žádal více informací, „o co se jako jedná“… Opozičními zastupiteli byla CMS TV jeho prostřednictvím vyzvána k tomu, aby se ve svých reportážích držela tématu a usnesení svými komentáři nezkreslovala. Dále byla vyzvána ke zjednání nápravy ohledně minulé zkreslené a neobjektivní informace směrem k veřejnosti. Reportér se následně omluvil a přislíbil vše uvést na pravou míru.

zde prozatím výsledek:

cmstv-vyjadreni

Jsme toho názoru, že nezávislá televize by opravdu měla přinášet informace bez doplnění vlastním výkladem věci, už jen proto, že tento způsob je taxativně uveden ve smlouvě, kterou s Městem Svitavy má a může poněkud mást veřejnost.

Na základě žádosti radního pana Komůrky, abych doložil některé informace o tom, kde je přehlednost webu měst lepší jsem uvedl, že to samozřejmě poskytnu a zaslal jsem nejen jemu ale i ostatním zastupitelům sdělení, kde jsou právě některé příklady webů měst s daleko lepší přehledností i dostupností, poměrně běžně i s podrobným programem zasedání a mnohým dalším, oproti webu svitavskému, navíc. (Dáváme tedy pro informaci i sem: Info k dotazu p.Komůrky na MZ). Přispěl k lepšímu také starosta v tom, že se čeká na dotační výzvu s tím, že to není tak špatné, ale že se na tom bude pracovat (opět kouzelné slůvko – dotace, dotace, dotace,…).

Dále bylo v různém poměrně dost dalších příspěvků, námětů a žádostí, více lze samozřejmě získat na webu města, ve zveřejněném zápise ze zasedání nebo zde: Zápis_MZ-20160203_12.

Miroslav Sedlák, zastupitel za Naše Svitavy