Výběrové řízení na chodník v Lačnově

Výběrové řízení na chodník v Lačnově

Dnes(29.3.2017) bylo zahájeno výběrové řízení na stavbu chodníku v Lačnově. Předmětem veřejné zakázky je novostavba komunikace pro pěší podél silnice I/43 ve městě Svitavy v ulici Hlavní. Komunikace pro pěší je navržena v základní šířce 2,0 m. Nový chodník, který bude umístěn v místě stávajícího otevřeného patníku příkopu, si vyžádá nové odvodnění chodníků, silnice I/43 a místních komunikací. Proto jsou součástí stavby objekty dešťové kanalizace a přípojky uličních vpustí. Součástí předmětu plnění je i výměna…

Celý článek

Studie říká: Svitavy a Moravská Třebová se rozhodly podporovat hazard

Studie říká: Svitavy a Moravská Třebová se rozhodly podporovat hazard

Provozování „hracích automatů“ v hernách, kasinech či různých typech restauračních zařízení zvyšuje kriminalitu. Prokázala to studie Nadačního fondu proti korupci a sdružení Naši politici, která srovnala ukazatele kriminality a hazardu u všech měst České republiky s více jak 5 tisíci obyvateli. Kriminalitu samozřejmě ovlivňuje celá řada faktorů a autoři studie netvrdí, že automaticky největší počet heren musí být v nejnebezpečnějších městech. Vliv hazardu na kriminalitu lze dokázat při výpočtu ukazatelů u skupiny podobně velkých sousedících měst, díky čemuž…

Celý článek

Zápis dětí do ZŠ i do MŠ nově

Zápis dětí do ZŠ i do MŠ nově

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení novelizovaného školského zákona. Ten v § 36 odst. 4 říká: „Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.“ Pro nadcházející školní rok bude zápis probíhat v úterý 25. dubna 2017 v době od 14:00 do 18:00 hodin ve všech svitavských základních školách. Nově…

Celý článek

Budeme „hrát automaty“ i nadále v provozovnách na svitavském náměstí?

Budeme „hrát automaty“ i nadále v provozovnách na svitavském náměstí?

Po žádosti společnosti, která se zabývá provozováním kasin, zda by bylo možné zřídit kasino v hotelu Schindlerův háj, jsem si uvědomila, že by to byla cesta k tomu, jak vymýtit z centra Svitav herny, které provozují technické hry. Jen na náměstí ve Svitavách je těchto provozoven 10. Herny v těchto provozovnách byly povoleny vyhláškou v roce 2012. Důvod byl , mimo jiné, i ten, že v letošním roce 2017 většině z těchto heren končí možnost provozování v daných prostorách. Povolení k provozu…

Celý článek

Zastupitelé jsou nepravdivě informováni

Zastupitelé jsou nepravdivě informováni

Vážení čtenáři, dovoluji si Vám předložit můj dopis adresovaný 14.11.2016 všem zastupitelům města Svitavy. Vážení přátelé! V příloze zasílám odpověď a zdůvodnění MMR,proč byla vrácena žádost o dotaci na regeneraci sídliště U nádraží I.etapa. Jak budete mít možnost posoudit, nebylo z mé strany řečeno nic,co by se nezakládalo na pravdě. V odpovědi MMR najdete veškeré závažné závady, jež byly příčinou vrácení žádosti. Toto „extra mimořádně naléhavé „zastupitelstvo -jak jej nazývá PaedDR.Milan Báča ve svém článku,dehonestujícím…

Celý článek

Promarněné svitavské příležitosti aneb co by kdyby…neopakujme chyby

Promarněné svitavské příležitosti aneb co by kdyby…neopakujme chyby

PIVOVAR Atraktivnost a důležitost budov pivovaru je pro město nezpochybnitelná. Namísto, aby se areál proměnil v živou obchodní zónu s atraktivním zevnějškem a interiéry (Vaňkovka Brno….) byly adaptovány nejodpudivější budovy a zbytek zbořen a ponechán bez zastavění. Zbytečně…             KOSTEL PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE Daleko od centra v neatraktivní lokalitě a umístění byl postaven architektonicky nezajímavý kostelík. Škoda. Jednak té promarněné architektonické šance a také možné integraci a doplnění historického centra, které v minulosti již ztratilo…

Celý článek

Nové město

Nové město

Ve městě je množství parků, kdysi soukromých zahrad. Místní o nich vědí a více či méně je využívají. Dostává se jim řádné péče a některé patří ke skvostům města. Dostane se ale návštěvník snadno k těmto odpočinkovým místům? Naprosto schází orientační a navigační systém. Nejsou tu šipky, nejsou mapy, aby dotyčný vědět, jak a ke kterému parku by se mohl dostat dál. A upřímně, trasy, kterými se k nim dá dostat, spíše odradí. Krkolomná cesta přes Nové město…

Celý článek
1 2 3