Kříž v Moravském Lačnově

Kříž v Moravském Lačnově

Kříž byl postaven v roce 1902 manžely Johannem a Annou Langovými z domu č. 62. Na pískovcovém pomníku s reliéfy svatých byl umístěn kříž z pískovce. Po levé straně je reliéf sv. Anny s Marií, v čele pomníku je Panna Maria samodruhá (v těhotenství) a na levé straně je reliéf Jana Nepomuckého. Jména svatých jsou tedy totožná s jmény donátorů. Na pomníku je vytesán nápis: Koncem 60. či v 70. letech 20. století byla vrchní část původně pískovcového kříže vandalsky poničena a…

Celý článek

Připomínáme si 320. výročí narození barokního sochaře Georga Antona Heintze

Připomínáme si 320. výročí narození barokního sochaře Georga Antona Heintze

Mezi velmi významné svitavské rodáky patří bezesporu barokní sochař Georg Anton Heintz. Letos uplyne již 320 let, co byl dne 24. března 1698 pokřtěn a zapsán do svitavské farní matriky. Povězme si něco o osobnosti tohoto sochaře a době, ve které tvořil. Rod Heintzů se objevuje v různých zápisech již v 17. století ve Svitavách a nositelé tohoto příjmení žili i ve vesnicích kolem Svitav (Lačnov, Javorník, Vendolí, Čtyřicet Lánů, Hradec nad Svitavou). Někteří historici uvádějí, že…

Celý článek

Promarněné svitavské příležitosti aneb co by kdyby…neopakujme chyby

Promarněné svitavské příležitosti aneb co by kdyby…neopakujme chyby

PIVOVAR Atraktivnost a důležitost budov pivovaru je pro město nezpochybnitelná. Namísto, aby se areál proměnil v živou obchodní zónu s atraktivním zevnějškem a interiéry (Vaňkovka Brno….) byly adaptovány nejodpudivější budovy a zbytek zbořen a ponechán bez zastavění. Zbytečně…             KOSTEL PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE Daleko od centra v neatraktivní lokalitě a umístění byl postaven architektonicky nezajímavý kostelík. Škoda. Jednak té promarněné architektonické šance a také možné integraci a doplnění historického centra, které v minulosti již ztratilo…

Celý článek

Příspěvek k rodopisu P. Engelmara Huberta Unzeitiga CMM

Příspěvek k rodopisu P. Engelmara Huberta Unzeitiga CMM

V souvislosti s chystaným blahořečením P. Engelmara Huberta Unzeitiga CMM v letošním roce se mezi veřejností projevil zvýšený zájem o hlubší poznání života tohoto výjimečného kněze. V tomto rodopisném příspěvku jsem se zaměřil na dětství a dospívání Huberta Unzeitiga v Grándorfu, tedy v dnešním Hradci nad Svitavou. Jeho studia, kněžské působení a tragický osud v koncentračním táboře za války přenechám k bádání povolanějším badatelům a historikům. Podle německých pramenů je příjmení Unzeitig zaznamenáno na Hřebečsku již v roce 1535 ve tvarech „Unczayt“ či…

Celý článek

Německá kronika Moravského Lačnova

Německá kronika Moravského Lačnova

Vážený čtenáři, předkládám ti k přečtení jednotlivé díly překladu německy psané kroniky Moravského Lačnova, jak ji v roce 1975 sepsali a vydali Willy a Marianne Heinzovi z Göpingenu v SRN. Autoři byli do roku 1945 občany Moravského Lačnova a v roce 1946, v důsledku výsledků 2. světové války a závěrů Postupimské konference, zařazeni do odsunu. Obdobné kroniky mají i další obce v okolí Svitav. Kronika je psána pohledem autorů a překlad dle možností zachovává jejího ducha….

Celý článek

Příběh Langrovy vily

Příběh Langrovy vily

Langrova vila ve Svitavách,  Na Novém městě č.35 Převzato (překlad) ze stránek  http://www.zwittau.de  Majitel této vily, Robert Langer, zemřel náhlou smrtí v Praze 6. května 1931. Jeho ostatky byly na přání manželky Ireny zpopelněny v pražském krematoriu. Již roku 1930 vilu a k ní přiléhajíci park s polnostmi prodal. Tento, kdysi velice bohatý muž, prohrál své jmění a musel postupně svůj majetek rozprodávat. Počátkem  dubna 1931 se přestěhoval do Prahy, kde po několika týdnech zemřel. Okolnosti úpadku tohoto domu byly  tématem četných…

Celý článek

Mariánský sloup ve Svitavách a jeho autor Johann Sturmer

Mariánský sloup ve Svitavách a jeho autor Johann Sturmer

Výraznou dominantou horní části svitavského náměstí Míru je vedle kostela Navštívení Panny Marie také mariánský či morový sloup. Přestože kolem něj projdou denně stovky lidí, málokdo zná jeho historii. Cedulka umístěná na sloupu nás informuje, že se jedná o dílo neznámého autora a z hlediska uměleckého se řadí mezi běžné sochařské práce, snad z okruhu olomouckých dílen, a nijak nevybočuje z místní tradice. V minulých letech jsem se věnoval baroknímu sochařství na Moravě a mé bádání mi pomohlo…

Celý článek

Historie středověkého opevnění města Svitav

Historie středověkého opevnění města Svitav

Město Svitavy má dlouhou a zajímavou historii. Bylo to město hrazené, tedy opevněné, avšak když bychom se chtěli o opevnění města Svitav dozvědět více, zjistíme, že informací je v dostupné literatuře velmi málo. Přitom mnohá jiná města mají velmi detailně zpracovaný stavebně historický vývoj svého městského opevnění. Právě nedostatek informací o středověkém opevnění města Svitav mě přivedl k samostatnému bádání a výsledky mých zjištění zde předkládám. Je jisté, že moje poznatky o svitavském středověkém opevnění,…

Celý článek

Lačnovský smírčí kříž

Lačnovský smírčí kříž

Již desítky generací při cestě mezi Moravským Lačnovem a Opatovcem míjí tento smírčí kříž. Kříž je hrubého tvaru a není signován žádným nápisem ani letopočtem. O původu tohoto kříže existují různé pověsti a dohady. Rozšířená verze, že kříž pochází z dob příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, není pravdivá. Kříže tohoto typu se v Čechách a na Moravě začaly objevovat zhruba od 13. – 14. století. Stavěly se v místech, kde byl spáchán nějaký hrdelní zločin, jako akt usmíření. V Čechách a na…

Celý článek

Lačnovská kaple

Lačnovská kaple

I  Moravský Lačnov míval svou kapli, ale od roku 1971 už nestojí.  Stávala na mírném návrší  zhruba ve středu obce poblíž školy.  Kaple byla postavena v roce 1749  z darů a sbírek místních občanů. Zasvěcena byla Sv. Duchu a v tento svátek ( druhá polovina května až počátek června), byla v Lačnově slavena místní pouť. Ta se nakonec  může slavit  i nyní.  Stavba byla provedena v barokním slohu o půdorysu asi 10x6m, s věží  s…

Celý článek