Jedna velká blamáž koalice – zasedání zastupitelstva 30. června 2016

Související příspěvky

miroslav-sedlak-dscSkoro se nám nechce Vám občanům cokoliv komentovat z posledního zasedání zastupitelstva, ale slušnost a potřeba osvětlit děj je zásadní a na některé body je prostě nutné reagovat a okomentovat je. Vše, co se na našich stránkách můžete dočíst v souvislosti s jednáním zastupitelstva, snad konečně bude vnímáno jako informace korektní a pravdivá, popisující nezkresleně průběh jednání. Alespoň v to doufáme, neboť právě na posledním zasedání bylo možné se přesvědčit o tom, že co je OFICIÁLNĚ zveřejněno nemusí být reálným obrazem průběhu. Zaplať pánbůh, že se nám podařilo dosáhnout alespoň pořizování a uchovávání audiozáznamu a paralelně pořizovat videopřenos s následným zpřístupněním.

Ale popořadě dle sledu událostí, které je samozřejmě možné ověřit na videozáznamu (neoficiálním) nebo na dozajista velmi sledovaném oficiálním audiozáznamu z jednání MZ.

Většinu projednávaných bodů není důvod komentovat ani rozporovat, ovšem u tří záležitostí je vskutku dobře se pozastavit.

  1. Schválení záměru prodeje pozemku společnostem Tauer Elektro a.s. a Svitavy Stavebniny s.r.o.. V této věci projevil zájem o koupi i p. Antonín Pavelka (mimo jiné současně zastupitel), který v předloženém záměru splnil veškeré podmínky stanovené městem pro prodej. V části důvodové zprávy, týkající se záměru p. Pavelky bylo uvedeno, že dle předběžného vyjádření Policie ČR a ŘSD jeho záměr neodpovídá bezpečnosti ve smyslu napojení na ulice a za další, správní orgán by nepovolil uvažovaný způsob výjezdu z parkoviště. Zvláštní bylo také to, že pan Pavelka nebyl přizván ani na jedno jednání majetkoprávní komise, nikdo jej v průběhu projednávání necítil potřebu jakkoliv informovat. O něm bez něj. Zkrátka vyřazen předem na zjevně na základě fiktivních důvodů!

Pan Pavelka na zasedání zastupitelstva, v přímé konfrontaci jednoznačně doložil a zdůvodnil, proč se předložená důvodová zpráva opírá o neexistující a lživé argumenty. Vyjádření ze strany uvedených institucí buď vůbec neexistuje, nebo se k věci nijak nevyjadřuje! Reakce místostarosty byly příliš chabé, bez doložení jakýchkoliv faktů, všem bylo ale jasné, jak věc nakonec dopadne.
Na druhou stranu zástupce druhého zájemce prezentoval záměr upravený. Jednak o vzrostlejší zeleň a pak obohacený o zpřístupnění prostranství veřejnosti v otevírací době.

Hlasování pro předložený návrh na prodej Tauer Elektro a Svitavě Stavebniny jednoznačně ukázalo sílu koaličních dohod. 19 PRO – 1PROTI – 4 ZDRŽEL SE.

  1. Schválení záměru směny pozemků města a společnosti Stilla s.r.o.. K této věci nutno připomenout, že projektant ve své prezentaci představil více variant možného využití zájmového území a vcelku dobře obhájil právě navrhovanou variantu směny. V kontextu toho, že příslib společnosti zněl ve smyslu akceptace podílení se na nákladech spojených s přivedením inženýrských sítí do tohoto území se domnívám, že snad nebude město v této věci ekonomicky ani zájmově tratné.
  1. Už na počátku zasedání jsem předložil Námitku ve věci chybného, tendenčního a opozici cíleně poškozujícího zápisu z jednání zastupitelstva ze 4. května 2016. Celou věc jsem podrobně prezentoval na závěr oficiálního programu zasedání. Všem přítomným jsem s odkazem na audio a video předložil návrh upraveného zápisu z daného zasedání. Jsem přesvědčen, že námi předložený zápis byl vyváženým a věcně správně popisujícím materiálem, který obsahoval zásadní komentáře a příspěvky, které zazněly z úst koaličních i opozičních zastupitelů a občanů města. Vše je jednoznačně prokazatelné dle záznamů. K mému údivu předložené usnesení, které by chyby v zápise napravilo, bylo až na jedinou koaliční vyjímku zcela odmítnuto! Byl jsem zcela v šoku a nedokázal jsem k tomu cokoliv dalšího přidat. Jediným výstupem je to, že od červnového zastupitelstva bude zápis zcela v souladu s jednacím řádem a zákonem, tedy bez jakýchkoliv komentářů.

Závěrem snad jediné. Zastupitelé hlasující PROTI záměně zápisu zcela jednoznačně ukázali, že lež, nepravda, zkreslení a chyby v zápise, které zcela cíleně a bezdůvodně poškozuje opozici, kde chybí důležitý příspěvek občana, jsou povýšeny na PRAVDU, která se dá osobním postojem podpořit. Zkreslený a oficiálně zveřejněný dokument je tedy tabu. Občan, který si jej přečte, dostává i nadále prokazatelně zkreslené informace o průběhu zasedání zastupitelstva dne 4. května 2016.

Pro odmítnutí nápravy v podobě opraveného zápisu hlasovali tito zastupitelé:

Šimek David Mgr., Čížek Pavel, Fikejz Radoslav Mgr., Komůrka Ondřej Bc., Kytýr Jaroslav Ing., Sezemská Marcela Mgr., Báča Milan PaedDr., Čuhelová Blanka Mgr., Čuhelová Monika Mgr., Dvořák Jaroslav, Homolová Blanka, Jurenová Lenka Bc., Kružíková Lidmila Mgr., Sezemský Petr Ing., Stichová Věra, Štrychová Iva Mgr..   

Otázka, kterou si pokládám je nasnadě. Jak chcete, zejména vy pedagogové, přednášet posluchačům ve škole s tímto svědomím? Já osobně ztratil 30. června 2016 poslední iluze o slušnosti a pravdě u některých zvolených zástupců občanů tohoto města. Odpověď nelze očekávat, skutečnost je neoddiskutovatelná a důkazy jsou jednoznačné.

Přeji všem hezký zbytek prázdnin.

Miroslav Sedlák,  zastupitel za Naše Svitavy