Jak se slibovalo před volbami 2014

Související příspěvky

Za nedlouho tomu bude již rok, co se ve Svitavách konaly komunální volby. V září 2014 jsem emailem oslovil některé politické lídry kandidujících stran a položil jim otázky, abych se mohl lépe rozhodnout komu dát svůj hlas. Pojďme se podívat jak to loni vypadalo a co se slibovalo.

Můj email vypadal takto:

Dobrý den, mám na Vás několik dotazů ohledně komunálních voleb.
Jaký máte názor na dotace basketbalu(soukromé s.r.o.)? Co budete v této otázce prosazovat pokud budete v zastupitelstvu?
Jak hodláte řešit obchvat Svitav?
Jak chcete přilákat nové firmy do Svitav a celkově zlepšit podnikání tady?
Budete řešit chodník v Lačnově? Jak?
Jaké jsou Vaše ambice v těchto volbách? Díky za Vaše odpovědi

Vojtěch Fadrný

David Šimek, SPMS

Jaký máte názor na dotace basketbalu(soukromé s.r.o.)? Co budete v této otázce prosazovat pokud budete v zastupitelstvu? 
Jakákoliv účast v ligové soutěži je dosti finančně náročná. Chceme-li ve městě sportovní kluby v těchto aktivitách podpořit, musíme najít v rozpočtu města finanční prostředky. Problém je nastavení pravidel a zpětné kontroly. Je jedno, zda to bude soukromé s.r.o. nebo část TJ. Doposud jsme měli přehled o kompletním hospodaření klubu a dotace města byla účelově vázána. Tudíž nehrozilo, že by peníze někdo použil pro své obohacení.

Jak hodláte řešit obchvat Svitav?
Obchvat stále řešíme. Máme za sebou několik jednání na ministerstvu dopravy, státním fondu dopravní infrastruktury, ŘSD a kraji. Podařilo se nám jej dostat do priorit vlády, což je obrovský úspěch. Za působení ministra Bárty byl totiž z priorit vlády vyškrtnut. Díky tomu, že je v prioritách, počítá se, že na něj budou uvolněny finanční prostředky v rámci operačního programu doprava v novém programovacím období. Nyní je nutné provést výkup pozemků. 60% je již vykoupených a zbývá vykoupit zbytek. Jsme v kontaktu s ŘSD a jsme připraveni jim s výkupem pomoci. Nic jiného nyní nelze dělat. Pokud jiné strany slibují zázraky, tak lžou. Jediná možnost stavbu dotáhnout, je vykoupit pozemky a poté již přijde realizační fáze.

Jak chcete přilákat nové firmy do Svitav a celkově zlepšit podnikání tady?
I toto je velmi složité. Dokud pan Babiš  bude prosazovat nesmyslné vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu jak doposud, bude těžké sem někoho dostat. Jen pro Vaši představu (nyní máme investora, který zde plánuje postavit závod, kde zaměstná 1000 lidí. Za pozemky městu nabízí 20 mil. Kč a k tomu bude muset zaplatit státu za vynětí 67 mil. Kč, což se mu zdá nehorázné). Minulý týden jsem se sešel s premiérem a přislíbil pomoc. Za 14 dní mám v této souvislosti jednání na ministerstvu zemědělství. Pokud by tento investor dopadnul, což se dozvíme koncem října, bude celá průmyslová zóna zaplněna a budeme muset tvořit zónu novou.

Budete řešit chodník v Lačnově? Jak?
Doprava v Lačnově je otřesná. Letos jsme vyjednali, přes velký odpor Policie ČR, že příští rok se Lačnov zjednosměrní. Museli jsme provést certifikované sčítání dopravy, které stálo 100 tis. Kč. Dále jsme zadali zpracování studie na chodník v Lačnově, která bude stát cca 300 tis. Kč a bude hotova do 14-ti dní. Poté bude na zastupitelstvu, jak se k tomu postaví. Nicméně předpokládáné investiční náklady jsou ve výši cca 30 mil. Kč

Jaké jsou Vaše ambice v těchto volbách?
Tady nevím, co očekáváte za odpověď. Ale rád bych obhájil post starosty a pokračoval v projektech města, na které máme získanou dotaci, či jsou nyní v přípravné fázi.

Jaroslav Kytýr, ANO 2011

Jaký máte názor na dotace basketbalu(soukromé s.r.o.)? Co budete v této otázce prosazovat pokud budete v zastupitelstvu? 

Nebudeme dotačně podporovat soukromé obchodní společnosti typu a.s., s.r.o. atd. U basketbalu SY zvažujeme maximálně podporu formou nízké ceny za pronájem sportovní haly na tréninky a zápasy.

Jak hodláte řešit obchvat Svitav?

U obchvatu Svitav věříme v účinnost naší podpory přes ministerstvo dopravy a ŘSD, které ovládají lidi z politického hnutí ANO. Peníze na ŘSD jsou, tak kdo jiný by to měl být schopen to vykomunikovat.

Jak chcete přilákat nové firmy do Svitav a celkově zlepšit podnikání tady?

Nové firmy do Svitav souvisí s průmyslovou zónou, kde dneska vyjmutí z zemědělského půdního fondu stojí 1.000,-Kč/m2 + cena prodejní cca 300,-Kč/m2 a to firmy odrazuje. Tento problém musíme v jednáních s uchazeči o výstavbu v průmyslové zóně odstranit. Nyní se sleduje legislativní úprava s návratem k poplatku před rokem 2010, který byl pouze 100,-Kč/m2 a druhou cestou je participace města s garancí nových pracovních míst. Ohledně podpory nových podnikatelských záměrů poskytneme odborné poradenství v legislativě, financích, dotačních možnostech a podporu při hledání prostorů pro podnikání ( u městských prostor zajímavé podmínky pronájmu).

Jaké jsou Vaše ambice v těchto volbách?

Moje ambice ve volbách jsou závislé na mandátu voličů pro mě a můj tým. Povolební scénaře jsou různé.Tento projekt vznikl, aby se odborníci dostali do zastupitelstva a měli možnost se podílet na směrování města. Nešlo o mě, ale o lidi kolem mě, kteří chtějí pracovat v zastupitelstvu a mají za sebou letité zkušenosti.

Miloš Vízdal, ČSSD

Obchvat města Svitav je maximálně nutný a potřebný. Stále jednáme o urychlení jeho výstavby.

Pokud jde o nové firmy , které by mohli přijít do průmyslové zóny, velmi Vás zvu na mimořádné městské zastupitelstvo , které se bude konat 24.9.2014 v 15.00 hod. Bude se tam rozhodovat o dvou nabídkách firem a v kladném případě by došlo k podstatnému omezení nezaměstnanosti ve Svitavách.

Pokud jde o chodník v Lačnově je nutné urychleně řešit jeho prodloužení ovšem ideální by bylo kdyby se nám podařilo omezit kamionovou dopravu , jak o tom jednáme s kolegou Liborem Zelinkou.

Pokud jde o basketbal Svitavy vždy se bude sport a kultura dotovat. Každé město má zájem zajistit sportovní a kulturní vyžití svých občanů. Basketbalová utkání přilákají do haly návštěvníky zejména mladé lidi a je lepší , když jsou v hale než v hospodách. Pro dotaci jsem hlasoval. Město Svitavy se tak objevuje pravidelně ve sportovních rubrikách všech novin.

Každá politická strana jde do voleb s představou , že chce zvítězit. To také chce ČSSD.

Miroslav Sedlák, Naše Svitavy

Jaký máte názor na dotace basketbalu(soukromé s.r.o.)? Co budete v této otázce prosazovat pokud budete v zastupitelstvu?

Na toto téma se vedla dlouhá diskuze, nejen v zastupitelstvu, v průběhu více jak dvou let. Vše vyvrcholilo v letošním roce. Byl jsem po separátní diskuzi se starostou o našich návrzích pozván na čtyřstranné jednání v této věci. Dlužno dodat, že většinu našich návrhů, které jsem mu v únoru t.r. prezentoval, směřující k účelovosti financování nákladů klubu, p. Šimek v podstatě akceptoval. Posléze vše popřel a návrh neúčelové dotace nejen prezentoval, ale i podpořil.

Našim (logicky i mým) návrhem je podpořit klub v nejvyšší soutěží, ale za podmínek obdobných jiných svitavských sportovních klubů. To znamená bez úhrady platů hráčů, funkcionářů a sanace minulých dluhů. Mimochodem závazky vůči poskytovateli sportoviště (Sportes Svitavy s.r.o.) jsou hrazeny zpravidla vždy jako jedny s posledních a mnohdy dlouho po lhůtě splatnosti. Vložit do návrhu smlouvy podmínku poskytnutí dotace o bezdlužnosti vůči městu a jím zřízených firem a institucí se nám nepodařilo prosadit. Atd.

Další dotace jen jako účelová – pouze k režijním nákladům (tělocvičny, pronájem haly, cestovné, náklady na rozhodčí apod.), nikoliv platy a obdobná plnění. Zásadní je i sídlo klubu ve Svitavách a jednoznačné kontrolní mechanizmy od poskytovatele.

Jak hodláte řešit obchvat Svitav?

Obchvat Svitav je v kompetenci ŘSD a ministerstva dopravy. V návaznosti na to, vše jde přes Krajský úřad a jeho orgány. Neznamená to ovšem, že nechceme vytvářet dlouhodobý tlak na urychlení této svízelné situace. Zejména vymístění tranzitní nákladní dopravy mimo Lačnov je nanejvýš akutní. Obchvat Svitav od severu k jihu (R43) je plánován na rok 2016-2018, to dozajista urychlit nebude možné, ale budeme velmi rádi pokud to bude tentokrát platit. Dalším paralelním krokem, zejména pro lačnováky,  je urychlené vybudování chodníku podél ulice Hlavní. Dál zprovoznění stezky od Říční ulice po návaznost na Zadní. To zejména pro levostranný provoz chodců a cyklistů směrem z centra města.

Jak chcete přilákat nové firmy do Svitav a celkově zlepšit podnikání tady?

Již se na tom pracuje, objevil se nový zájemce o nemalou investici v PZ. Ten rovněž nabízí i nezanedbatelný počet nových pracovních míst. Doufám, že jejich zájem je reálným a vše se brzy zrealizuje (Záměr realizace 2015, první montážní hala s náběhem výroby a další  do roku 2018-20 s plnou kapacitou, cca 400 až 500 pracovních míst, prům. mzda cca 23 tisíc Kč). Připravujeme i pobídky pro další investory a rádi bychom podpořili místní a regionální podnikatele.  Velký investor může mít dobrou návaznost na menší podnikatele a malé firmy v místě, kteří mohou díky tomu získat zakázky jako subdodavatelé. Vše tedy lze hodnotit kladně a může vést k vyšší zaměstnanosti i ke zvýšení průměrných příjmů ve Svitavách.

Budete řešit chodník v Lačnově? Jak?

Viz výše – projekt je ve fázi příprav.

Jaké jsou Vaše ambice v těchto volbách?

Ambice máme vysoké, což nijak neskrýváme. Rádi bychom přinesli změnu ve vztahu občan – radnice. Otevřenost je pro nás zcela zásadní. Klientelizmus na radnici nemůže mít místo. Rádi bychom volby vyhráli neboť jsem přesvědčen o tom, že nic nemůže trvat věčně. Máme i své nepřekročitelné meze, které vyplývají z našeho dlouhodobého programu. V nejbližších dnech  základní teze budete mít ve své schránce.

Osobně jsem připraven udělat maximum pro to, aby každý občan měl u starosty otevřené dveře, nejsem na současném vedení města ani na městských firmách a odborech nijak závislým. Věkově jsem již dostatečně zkušeným. Po čtyřletém působení v zastupitelstvu i jako předseda kontrolního výboru mám i zkušenosti v této oblasti.  To vše jsou, jak doufám, dobré předpoklady pro to, abych se mohl ucházet o  post, ze kterého bych mohl řídit město bez jakékoliv ekonomické nebo politické závislosti.

Ondřej Peňák, TOP09

Jaký máte názor na dotace basketbalu(soukromé s.r.o.)? Co budete v této otázce prosazovat pokud budete v zastupitelstvu? 

Již z principu je pro mě nepředstavitelné podporovat soukromé společnosti z veřejných prostředků, ať již provozují basketbal nebo něco jiného. Podpoře sportu se však nebráním, avšak za jistých pravidel. Jedním z nich je to, že podpora bude směřovat do neziskových společností, které mají definovaná pravidla pro použití finančních prostředků. V zastupitelstvu budu prosazovat ukončení stávající smlouvy a jednání o podobě nové smlouvy o podpoře za výše uvedených podmínek.

Jak hodláte řešit obchvat Svitav?

Obchvat Svitav je třeba prosazovat na všech úrovních. Rádi bychom zapojili všechny zastupitele na krajské úrovni a poslance, tak abychom vyvinuli společný tlak na vybudování obchvatu. Dále pak při všech příležitostech politikům tuto otázku připomínat a snažit se o ní s nimi diskutovat.

Jak chcete přilákat nové firmy do Svitav a celkově zlepšit podnikání tady?

Jedna z věcí je zřízení manažera průmyslové zóny, který by byl placen od výkonu (tedy podle uzavřených smluv) a úzce by spolupracoval s CzechInvestem. Dalším nástrojem jsou investiční pobídky. Také zastupitelé se musí zapojit a snažit se hledat při svých návštěvách obchodní příležitosti pro místní firmy nebo lákat firmy do Svitav.

Budete řešit chodník v Lačnově? Jak?

Chodník v Lačnově je třeba vyřešit co nejdříve, ba dokonce měl být již vyřešen. Dobudování chodníku v Lačnově je jednou z našich priorit v programu. Rádi bychom prosadili, aby se na dobudovaní chodníku v Lačnově použilo část prostředků z nového rozpočtového určení daní, které znamená pro Svitavy přibližně + 20 mil. Kč do rozpočtu ročně. Vše, ale záleží na jednáních s občany o pozemkách pro umístění chodníku.

Jaké jsou Vaše ambice v těchto volbách?

V minulých volbách jsme od voličů dostali jedno místo v zastupitelstvu. Proto jedno a více míst budu pro nás úspěchem. Samozřejmě čím větší počet bude mít, tím silněji můžeme prosazovat naše priority, které věříme, že budou pro Svitavy velkým přínosem.

Pavel Čížek, ODS a Nezávislí

S panem Čížkem jsem se potkal na zářijovém zastupitelstvu a odpovědi na mé otázky mi ochotně sdělil osobně ve své kanceláři. Pokusím se sumarizovat náš rozhovor:

V dotaci basketbalu nevidí problém, vnímá to podobně jako podporu kultury. Na mou námitku, zda mu nevadí, že se z veřejných peněz hradí i platy hráčů, odpověděl, že v tom takový problém nevidí. Jeho slovy se jedná o „divadlo na hřišti“, které je potřeba podporovat. Obchvat Svitav je pro město zásadní a bude se ze své pozice snažit dělat maximum pro jeho vznik. Chodník v Lačnově by dle jeho slov mohl stát až 20 milionů korun, což je prý velká investice, za kterou by se dalo vybudovat spousta jiných věcí.

Petr Němec, KSČM

Jaký máte názor na dotace basketbalu(soukromé s.r.o.)? Co budete v této otázce prosazovat pokud budete v zastupitelstvu? 

Souhlasím s dotací, ovšem přesně limitovanou do 1 mil. ročně. Sídlo s.r.o.  ani to, že je soukromé není tak velký problem,jako možnost dohledu nad přijatou podporou. Zde je nutné aby měli zastupitelé možnost kontinuálně kontrolovat hospodaření a nakládání s dotací. Pokud má podpora fungovat i nadále, je nutné aby majitelé a management klubu získal vice vlastních prostředků a nespoléhal  se pouze na město. Úlohou města je podporovat především mládežnický sport ve všech formách.

Jak hodláte řešit obchvat Svitav?

Obchvat Svitav je nekončící příběh. Pokud ŘSD řekne nestavíme, tak se můžeme postavit na hlavu a stavět nebude… Úlohu města vidím v podpoře tohoto projektu – podpora výkupu pozemků, upozorňování na bezpečnostní rizika stávajícího řešení, spolupráce s PČR, komunikace s volenými zástupci v kraji, parlamentu a senátu a zajištění jejich politického tlaku. Stejně je důležitá podpora obyvatelům dané oblasti – lidé musí vědět, že město je při jejich aktivitách na jejich straně a podpořit jejich někdy možná i trochu nátlakové akce. Někdy i malý skutek je lepší než obrovský slib.

Jak chcete přilákat nové firmy do Svitav a celkově zlepšit podnikání tady?

Za téměř každou úspěšnou průmyslovou zónou stojí konkrétní člověk a jeho schopnost “prodat” výhody daného města a dovést investora do města. Přestože nejsem přesvědčen, že tohoto člověka dnes máme, věřím v obrat a spíše asi dílem štěstěny by měl do města přijít zajímavý investor. Ale to je jedna část věci. Druhá je část je drobné podnikání nebo fungující OSVČ. Zlepšení podnikatelské struktury na náměsti – řada objektů je v majetku města, první hodina parkování zdarma. Podpora začínajícím a mladým podnikatelům – zvýhodněné prostory v majetku města, účetní a daňové poradenství, pomoc v získávání dotací. Je celá řada dalších forem pomoci, včetně společné propagace v regionu, webových prezentací…atd.

Budete řešit chodník v Lačnově? Jak?

Je pro mne nepochopitelné, že budujeme všude okolo cyklostezky a přitom nemáme dořešený bezpečný pohyb po městě. U nás v Lačnově je situace jasně nejhorší. Je nutné, kdekoliv je to technicky možné budovat chodník zatrubněním příkopu u silnice a snažit se alespoň zajistit bezpečný průchod z ulice Hlavní na ulici Zadní ( i když tady s ohledem na misty nepřehledné zatáčky a křižovatky taky nic moc…). Několikrát jsme situaci probírali s kolegou panem Zelinkou a řešení zde prostě existuje a není ani s ohledem na rozpočet tak nákladné. Jenom, zde není ochota ze strany města…  Mimo tuto kritickou situaci, ještě by život zde vylepšil chodník, s cyklopruhem z ulice Zadní, přes žel.přejezd k Tosu ( zpevnění, kvalitnější lávka, osvětlení a v zimě úklid sněhu ), aby se nemuselo chodit kolem hlavní silnice a v zimě nebyl člověk špinavej jak …

Jaké jsou Vaše ambice v těchto volbách?

Kandiduji za stranu, která se dlouhodobě nedostává nad 3 zastupitele. Z toho je jasné, že jako realista nebudu proklamovat útok na starostovské křeslo. Naši roli vidím využitím všech zákonných pravidel k dohledu nad fungováním města a nebát se veřejně ožehavá témata na půdě Zastupitelstva probrat, podpořit občanské iniciativy, petice a pokračovat klidně i cestou opozice, konstruktivní, ale současně přísné…

 

Děkuji všem osloveným za jejich odpovědi. Uvidíme co všechno jsou sliby a co bude přetaveno v konkrétní činy.