Houslařství v Lačnově

Související příspěvky

Forberger Robert-uprNa přelomu 19. a 20 století se v Moravském Lačnově rozvinula nová, pro tuto oblast pozoruhodná profese. Sedlák Franz Forberger, narozený v Moravském Lačnově byl nadšeným amatérským a vojenským muzikantem. V roce 1881 vyrobil své první housle, k jejichž stavbě použil dřevo ze starých vrat od stodoly. Povzbuzen počátečními úspěchy, přeměnil postupně svého koníčka na umělecké řemeslo. Z jeho pětí dětí se syn Robert vyučil houslařské profesi. Studoval houslařství na věhlasné umělecké škole v Schönbachu (Luby u Chebu). Po absolvování pracoval do r. 1923 v Düseldorfu. Od roku 1925 zřídil v domě svého otce houslařskou dílnu. S velkým umem a znalostmi provozoval toto ušlechtilé řemeslo. Jeho violy, housle a čela hojně kupovali hráči brněnské a vídeňské filharmonie a další význační muzikanti z celé Moravy. Po II. světové válce nebyl od Čechů, jako významný houslař-specialista, zařazen do odsunu a musel být se svými zkušenostmi k dispozici. Teprve v květnu 1964 se směl Robert Forberger v rámci slučování rodin vystěhovat do Německa. Až do své smrti v roce 1994 žil v Reichenbachu (73262). Obec Moravský Lačnov ztratila jeho odchodem významného syna.

Celý text ke stažení zde.