Hlasujte v anketě o podobu velkého kruhového objezdu

Související příspěvky

Zajímáte se o dění ve Svitavách?
Chtěli byste se podílet na jejich rozvoji?
Hlasujte a pomozte rozhodnout o podobě kruhového objezdu.

Rada města Svitavy vypsala studentskou soutěž na výtvarné řešení velkého kruhového objezdu ve Svitavách. Předmětem soutěže bylo navrhnout vizuální řešení vnitřního prostoru okružní křižovatky silnic 1/43 a 1/34. Cílem soutěže bylo získat spektrum variant řešení vnitřní plochy kruhového objezdu. Do soutěže se přihlásilo 18 soutěžících s 19 návrhy. Ze soutěžních návrhů vybrala hodnotící porota dva nejzdařilejší projekty. Představujeme vám je ve 3D modelu. Oba projekty pochází od studentů Střední školy vizuální tvorby z Hradce Králové.

kruh-navrh-1NÁVRH A / KLUBÍČKA
autor Markéta Petráčková
Ještě předtím, než jsem začala navrhovat vnitřek okružní křižovatky, pátrala jsem v historii města Svitavy, což pro mě nakonec bylo konečnou inspirací. Město Svitavy je už stovky let známé textilním průmyslem, proto jsem se rozhodla jít tímto směrem. Výsledná varianta představuje 7 klubek vlny vytvořené z matného kovového materiálu. Celé to doplňuje betonová či keramická koule. Celý model je v měřítku 1:30, tzn. že největší koule by měla 3,9 m v průměru. Středem největší koule bude protékat voda a zpět stékat po vnějším povrchu koule dolů. Voda bude koulí cirkulovat. Stékající vodu jsem zvolila symbolicky k řece Svitavě. Všechna kovová klubka budou osvětlená ze středu a světlo se tak bude odrážet zpětně od vnitřních hran a nebude tak oslňovat projíždějící řidiče.

 

kruh-navrh-2NÁVRH B / HRANOL
autor Jakub Paděra
Dominantou celé křižovatky je 4 metry vysoký hranol z matného kovu stříbrné barvy. Jehlan je zapíchnut v zemi a jeho strany jsou provlněné (zdeformované). Ve dvou bočních stěnách jsou vyřezány trojúhelníky, které věž odlehčují a působý elegantně. V čelní straně je umístěn znak spolu s názvem města Svitav, kde jsem zvolil vertikální řazení textu. Tam, kde vznikly velké a prázdné plochy působící těžkopádně jsem vyřezal menší trojúhelníky pro odlehčení a propojení s celkovým vzhledem dalších stran. Každá strana věže je ze spodní strany osvícena.
V celkovém vzhledu jsem pracoval s terénní nerovností. Dominantní prvek tedy věž je nejvýše položen a následně se terén snižuje. Okolo Jehlanu jsou v různých velikostích pravidelného rozptylu rozmístěna písmena z názvu města a trojúhelníky jakožto výřezky ze stran věže. Všechny písmena jsou osvícena a některá jsou i z části zdeformovaná. Veškeré záhyby na trojúhelnících směřují do středu kruhového objezdu z důvodu bezpečnosti. Celkově jsem se inspiroval moderním designem a jednoduchostí.

MODELY SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT A PŘÍMO HLASOVAT V BÝVALÉ PRODEJNĚ OK1 NA NÁMĚSTÍ.

Hlasovat je také možné na webu města http://www.svitavy.cz/cs/m-6775-anketa-kruhovy-objezd/#hlasovani

Reportáž v CMS TV:

Zdroj: www.svitavy.cz