Historie středověkého opevnění města Svitav

Související příspěvky

Město Svitavy má dlouhou a zajímavou historii. Bylo to město hrazené, tedy opevněné, avšak když bychom se chtěli o opevnění města Svitav dozvědět více, zjistíme, že informací je v dostupné literatuře velmi málo. Přitom mnohá jiná města mají velmi detailně zpracovaný stavebně historický vývoj svého městského opevnění. Právě nedostatek informací o středověkém opevnění města Svitav mě přivedl k samostatnému bádání a výsledky mých zjištění zde předkládám. Je jisté, že moje poznatky o svitavském středověkém opevnění, které zde publikuji, nemohou být konečné. O mnohém se dá diskutovat a polemizovat a v budoucnosti mohou být některé moje závěry opraveny či vyvráceny. Přesto se domnívám, že moje badatelská práce je příspěvkem k poznání historie města a může rozšířit obzory všem, kteří se chtějí dozvědět více nejen o středověkém opevnění města Svitav.

Založení města

Když biskupský lokátor Helembert von Thurm z podnětu olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu v polovině 13. století v sousedství starší trhové vsi Svitava zakládal město Svitavy, zhostil se svého úkolu velmi dobře. Záměrem olomouckého biskupa bylo založit město, které by v rámci biskupské kolonizace hospodářsky i strategicky ovládlo zdejší území českomoravského pomezí na důležité obchodní cestě. Pro založení nového města bylo vybráno protáhlé návrší na pravém břehu řeky Svitavy v blízkosti zmiňované starší trhové vsi Svitavy. Na tomto protáhlém návrší, obtékaném ze severní i jižní strany potoky a částečně i řekou Svitavou, nebyl dostatek místa pro založení města „na zeleném drnu“, jak tomu bylo například u blízkých měst Poličky, Moravské Třebové, Jevíčka, Mohelnice, Lanškrouna či Vysokého Mýta. Uvedená města se vyznačují čtyřúhelným náměstím a pravoúhlou sítí ulic. Zdejší protáhlé návrší ohraničené zmiňovanými vodními toky tak umožňovalo založit město ulicového typu. Jako města ulicového typu lze uvést například Litomyšl, Hradec Králové, Jaroměř či Telč. Lze předpokládat, že již v době před založením města bylo toto příhodné místo osídleno a využíváno kupci jako tržiště trhové vsi Svitava.

Autor: Mojmír Fadrný

Celý text práce