Glosa: Proč chci záznamy ze zastupitelstva města

Související příspěvky

V posledních měsících rezonuje ve Svitavách problematika pořizování videozáznamů ze zastupitelstva města Svitavy. Jsem členem mediální pracovní skupiny a navrhl jsem, aby se pořizovaly videozáznamy z těchto zasedání. Důvodem proč jsem něco takového inicioval, bylo zhlédnutí březnové reportáže místní televize CMS TV. Dle mého názoru nebylo v reportáži objektivně prezentováno dění na onom zasedání. Tento názor má i opoziční zastupitelka, paní Libuše Vévodová, viz. Jak to vlastně bylo? Vedení města bylo očividně zaskočeno tím, že se občané nebojí prosazovat své oprávněné zájmy.

V tu chvíli mě napadlo, že by bylo žádoucí pořizovat celé záznamy z jednání zastupitelstva. V mediální pracovní skupině to vypadalo všelijak. Mnozí se tvářili, že video by bylo vlastně docela fajn, ale je spousta důvodů proč tak činit nelze :) Objevily se názory, že to nejde zejména z pohledu právního, posléze technického. Ačkoliv jsem tyto pochybnosti vyvrátil a předložil jsem stanovisko ÚOOÚ, stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, dále pak konkrétní řešení jak videopřenosy realizovat, výsledkem bylo záhadné usnesení v důvodové zprávě. Byl jsem velmi nemile překvapen, že většině členů mediální skupiny nevadily i takové nesmysly typu „v současné době neexistují technické a technologické možnosti proveditelnosti„. Proti tomuto usnesení byli spolu se mnou pánové Petr Němec a Josef Brzoň. Zbytek souhlasil, mimo jiné i např. pan Horák, který sám na zastupitelstvu natáčí :)

Výsledkem je, že město Svitavy bude pořizovat audiozáznamy. Na celé věci je zvláštní to, že teze o nemožnosti proveditelnosti videa pronesl předseda mediální skupiny a zároveň radní města Radoslav Fikejz i přesto, že se jednání přenášelo online a já jsem z něho pořizoval videozáznam :)

Dokázal bych pochopit, že město videozáznamy z nějakého důvodu nechce. Bylo by fér říci, video nechceme, budeme dělat audio. Ale tvrdit zastupitelům a následně občanům že „neexistují technické možnosti proveditelnosti videa“ je vrcholem ignorování reality okolo sebe.

Pořizování videozáznamů bude pokračovat i do budoucna.