Glosa: Co všechno si ještě dovolí?

Související příspěvky

pavelka_antonin_vTak tu máme další nepřehlédnutelný počin vedení města, který je plivnutím do tváře všem důvěřivým občanům města! Zápis z jednání městského zastupitelstva dne 4.5.2016, tak jak byl předložen občanům i zastupitelům, je v rozporu se skutečnostmi, které se na jednání MZ odehrály.

Text, který podává zkreslené, nepravdivé, neúplné, zavádějící informace, postrádající fakta, byl důvodem k tomu, abychom, jako zastupitelé za Naše Svitavy , k němu podali rozpor. To skutečně zašli „mocní“ daleko, když se dopustili něčeho podobného v době, kdy se pořizují z jednání MZ video-záznamy. Snaží se zakrýt argumenty opozice, a to již i za cenu toho, že jdou proti metodice Ministerstva vnitra, jako nadřízeného orgánu MÚ, která jasně říká, že zápis musí být věrohodný. Ve snaze dehonestovat opoziční zastupitele, uchyluje se skupina vládnoucích v tomto městě, k činům, které by neměli zůstat bez povšimnutí. Opozice a činný, k dění ve městě nelhostejný občan, je této skupině trnem v oku !!!

Problém s opozicí, je v jedné věci! Přicházíme mnohdy na nesmyslné počiny vedení města(často se to týká především úkonů s městským majetkem-poslední případ –nesmyslná směna pozemků s firmou Stilla a.s., podivné úpravy územního plánu), a pak se ptáme a požadujeme vysvětlení. Následně jsme obviňováni z obstrukcí, populismu a mnohdy padají i vážnější obvinění. „Kritici“ opozice si neuvědomují, že opravdu kritizujeme věci, které až bijí do očí! Naopak, pokud se jedná o věci prospěšné a nekonfliktní, hlasujeme společně s koalicí, a proto nic nestojí v cestě smysluplným projektům.

Děje se totiž jedna věc. Po dobu 25-ti let se tu dařilo důkladně hnojené květince – SPMS, takže si rostla kdekoliv. A najednou zde začalo růst něco vedle ní a lidé si toho všimli. Začali se ptát a mnoha lidem se nová rostlinka líbí. Tak ji SPMS označilo za plevel a používá všechny možné metody, aby ji vyplenilo. Vše co se vybuduje ve městě si bere za úspěch pouze jeden subjekt – SPMS, potažmo koalice, a to ať v radničním periodiku, tak na webových stránkách SPMS. Co se ve městě povedlo není jen jejich zásluha, ale i zásluha opozičních zastupitelů a občané si to naštěstí uvědomují.

Chci říci pouze jednu věc! Jdeme cestou, která je čitelná, bez schovávaček, tajuplných slovních obratů, které není nutno dávat na posouzení Akademii věd. Nechceme se chovat alibisticky a snažíme se hovořit jasně.

Někdy  moje komentáře jsou řečeny možná trochu hlasitěji. To se potom mluví –ze strany zastupitelů za SPMS,  o porušování „štábní kultury“!!!

Mluvit kriticky a nahlas? To je špatně! A co tedy tito „nemanipulovatelní“ zastupitelé  říkají na zmanipulovaný zápis z jednání MZ? Nečetli ho ? Jak to, že oni –poctiví – vždy připravení a znalí všeho(kteří nemusí chodit ani na seminář o Rozpočtu města-jak řekl p. starosta Šimek)- si nevšimli, všech těch nepravd, nedostatků v zápise? To je projev o  zachování „štábní kultury“, předávat ve veřejné listině občanům zkreslené, lživé informace, postrádající důležitá fakta o konání vedení města? To zase nedělá na mě dojem dodržování „štábní kultury“, a myslím, že dojem oprávněný. Pokud si toto někdo dovolí, spoléhá na svoji nedotknutelnost a nepostižitelnost, což jsou projevy té nejvyšší formy arogance.

Tonda Pavelka