Firma Schaeffler, začala sponzorovat sportovní oddíly kde figurují radní města. Byl jí prominut dluh.

Související příspěvky

Na prosincovém zastupitelstvu bylo jedním z bodů jednání i prominutí dluhu firmě Schaeffler. Jednalo se o penále ve výši 324 tisíc Kč. Zastupitelstvo souhlasilo s odpuštěním dluhu, zajímavé na celé situaci bylo bezprostřední vyjádření přítomného jednatele firmy Schaeffler. Pojďme se na to podívat.

Pan jednatel Macháček přiznal, že 3 měsíce zpátky oslovil město Svitavy, které mládežnické sportovní či kulturní oddíly by bylo vhodné sponzorovat. Jedná se o sponzoring oddílů ve kterých nám figurují i radní města. Fotbal – pan místostarosta Čížek, volejbal – paní Sezemská.

Tuto informaci ale nechtěl sdělit před samotným rozhodnutím o odpuštění dluhu.

Video pasáž zde, čas 1:13:45