Fámy nebo fakta? Milosrdní a ti méně milosrdní.

Související příspěvky

nase-mesto-03-2016

Zamyšlení nad sloupkem Ivy Štrychové z měsíčníku Naše město. – zde ke stažení.

Je až zarážející, jak i několik let po pádu totalitního režimu stále jaksi nevíme, co to ta demokracie je. Lidé, kteří mají odlišný názor nežli tzv. „sluníčkáři“  a rádoby demokrati jsou velice často označováni jako nemilosrdní, dokonce nezodpovědní či xenofobní občané. Demokracii si spousta lidí plete s vymožeností jezdit za hranice a s možností koupit si co chtějí, ale podstatou je úplně něco jiného a to sice názorová odlišnost a tolerance!

Nevím jaké informace by pro paní Ivu Štrychovou byly dostatečně relevantní? Dění v domečku u hřbitova využívaného nyní pro občany bez přístřeší sledujeme 3 roky na vlastní oči a uši. V novém projektu za 14 milionů Kč s názvem Šance pro život uvádíte, že jich bude jen o 4 více než v dosavadním domečku. A co to znamená? Ono jich první rok bylo v domečku 3-5 a museli být střízlivý. Dnes již je domeček plný. Jestli je to nárůst nebo ne, posuďte sami. Že jsou tam opilí a také se tam opilí sváží, na to máme důkazy. Ostatně pan Čupr tuto situaci popisuje v rubrice „Městská policie informuje“ v tomtéž měsíčníku. Když jsem podobnou situaci popsala v jiném článku já, jako zodpovědný občan, setkala jsem se s velkou nevolí.
Bezdomovci se opíjí, požívají i jiné návykové látky a to pod záštitou radnice za peníze daňových poplatníků, a to je fakt.

Tak se prosím nedivte, že máme nikoli xenofobní ale oprávněné obavy, aby se radnici opět situace s občany bez domova nevymkla. Takové benevolence k alkoholu ze strany radnice opravdu nikde jinde není a proto mají ubytovny poloprázdné, a to je také fakt, který můžeme doložit. Ani schůzka s panem starostou nás našich obav nezbavila. Pan Stündl nemá projekt „Šance pro život“ špatně vymyšlený ale dá se aplikovat jen na lidi, kteří mají vůli. Obáváme se, že tito lidé neztratili jen domov ale i vůli a snahu. Radnice v tomto projektu úplně jasno nemá, protože je chce integrovat ale zároveň tam umisťovat i ty opilé, což obojí dohromady nelze. Pan Stündl je zřejmě poctivý člověk a my mu jeho zásluhy neupíráme, ale sám přiznal, že nemá z čeho čerpat, protože je to projekt ojedinělý a ani v zahraničí s tímto zkušenosti nemají. Tudíž se pohybuje ve velmi neznámých a hlubokých vodách, kde chyba znamená cestu ke dnu. Následky si domysleme. Pan starosta je politik, který dovede velice hezky a asertivně hovořit, ale jako všem politikům mu dělá problém jednoduchá odpověď typu ANO či NE, na tuto odpověď stále čekáme.


Pro utváření svých názorů nepoužívám fámy ale letité zkušenosti a to nejen svoje. Co se bezdomovectví týče – opakuji, žiji 3 roky v jejich bezprostřední blízkosti a mám zrak a sluch. V neposlední řadě jsem četla názory občanů například Moravské Třebové, Litomyšle atd. mimo jiné i bývalého starosty Moravské Třebové, který jejich integraci vidí velice skepticky a vychází ze své dlouholeté zkušenosti.

Nemám pocit, že bych byla méně milosrdná než kdokoli jiný. Mám velký soucit s lidmi s nevyléčitelným onkologickým onemocněním, kteří již nemají žádnou naději a strašně by chtěli žít. Je mi líto rodičů, kteří přišli o dítě, příbuzných, kteří ztratili svoje blízké při nehodách a s nepříznivými osudy dalších lidí. Soucit s občany bez domova mám do  chvíle, než odmítnou ubytování zadarmo a nechtějí dodržovat určitá pravidla a podmínky a vyberou si opíjet se někde na lavičce v parku. Tito lidé se tak rozhodli ze své svobodné vůle a jestli umrznou nebo zemřou na selhání jater je jejich svobodné rozhodnutí.

Ono je hezké dovést jim do domečku obnošené oblečení, po cestě domů se pomodlit a odkráčet domů do „malé evropy“ nebo na vějíř a opájet se dobrým pocitem ze svého milosrdenství. Jenomže už nevíte, že ti „méně“ milosrdní jsou ve 2 hodiny v noci probuzeni opilými bezdomovci, kteří mají mejdan za peníze daňových poplatníků před hřbitovním domečkem. Většina z nás v 5 nebo v 6 hodin ráno vstává, aby šla vydělávat mimochodem i na ně. Pardon, že jsme nespokojeni, a že nás tato situace irituje. Kdo je tedy tím nezodpovědným občanem?

Závěrem:
Paní z KDU zde agituje za výstavu a výstavbu pro občany bez domova jako kdyby byla spíše členkou KSČM. Tak občané buďte uvědomělí a navštěvujte výstavu o tomto tématu. Když tyto občany potkáte na živo a budou mít „trojku v žíle“, tak buďte milosrdní a neodsuzujte je. Jistě za to nemohou, asi měli špatné dětství……. ovšem nerozjímejte nad nimi moc dlouho, neboť musíte jít do práce, aby se oni mohli opíjet. My – zřejmě ti „méně zodpovědní“ totiž svůj příběh nemáme a jistě jsme měli odjakživa na růžích ustláno.

Sluníčkářům přeji slunce v duši a sbohem. Těm ostatním „čili méně milosrdným“ přeji, aby město Svitavy bylo nadále městem sportu. Děkuji za svobodu psaného a mluveného slova a za podporu názorové odlišnosti.

S pozdravem „nemilosrdně zodpovědná“ Šárka Dvořáková.