Dopravní terminál ve Svitavách nebo jen revitalizace před nádražím?

Související příspěvky

upr_6786_600_466Již dlouho se hovoří o projektu,který by konečně vyřešil neutěšený stav před vlakový nádražím a v jeho nejbližším okolí. Zatím asi nikdo neví, jaké změny a za kolik miliónů se zde uskuteční, ale jistě by naše spoluobčany, především ty pravidelně cestující do zaměstnání, do škol, na výlety nebo jen za nákupy do větších měst potěšilo, aby zde vznikl terminál odpovídající požadavkům dnešní doby se vším co k tomu patří. Také bychom neměli zapomínat, že vlakové nádraží je jednou ze vstupních bran do našeho města. Cestující turisté,návštěvníci Svitav nebo občané, kteří k nám přijeli jen na úřady či do nemocnice, jsou nezřídka překvapeni nemožností uschovat zavazadlo, kolo nebo nenávazností dopravy k jejich cílům.

Především z těchto důvodů se členové z.s. Naše Svitavy rozhodli ve dnech  22.4.-24.4.2016 uspořádat anketu přímo na nádraží ve Svitavách a umožnit tak občanům vyjádřit se k budoucímu projektu a vyslovit svá přání a názory. Podařilo se nám shromáždit odpovědi téměř od dvou stovek cestujících a brzy se ukázalo,že se v mnohém shodují.

Ve většině případů se lidé na nebo z nádraží dopraví pěšky. Na druhém místě je osobní automobil,který zaparkují v přilehlých ulicích nebo je pouze někdo přiveze/odveze (vystupují/nastupují přímo na silnici). Dále je to autobusem z okolních obcí a na posledním místě jsou cyklisté. Rozdělení respondentů podle druhu dopravy mělo samozřejmě vliv na odpovědi a konkrétní požadavky.

Nejvíce si přejeme nové komunikace,bezpečné chodníky,přechody s osvětlením. Parkoviště pro auta s kapacitou alespoň 60 míst. Přístupy od zastávek autobusů přímo ke vstupu do čekárny ČD. Kvalitní infosystém o  navazujících spojích. Odstavný pruh pro krátkodobé zastavení auta k bezpečnému nástupu/výstupu. Dále by většina z dotázaných uvítala parkové úpravy-odpočinkové zóny, pro mladé umělce legální plocha pro graffiti, vybudování úschovny pro kola například se systémem placení za zámek/místo(nárůst cyklodopravy na nádraží jaro až podzim). Občerstvení ve formě malé pekárny,kde by bylo možné zakoupit snídani nebo svačinu. Zvýšit bezpečnost a pořádek na nádraží i v okolí – kontroly městskou policií,kamerový systém. V návaznosti s MP se dotazování shodovali v otázce výskytu podezřelých osob v prostorách nádraží(obtěžování,žebrání,zápach). Naprostý nesouhlas byl vyjádřen s možným záměrem výstavby azylového domu v této lokalitě.

Dalším přáním je bezplatné připojení k internetu „WI-FI“, což je dnes naprosto běžná služba, především pro mladou generaci, také moderní WC s umývárnou otevřené minimálně v době odjezdů/příjezdů vlaků. Tyto požadavky by měly směřovat k vedoucím pracovníkům ČD a Pardubického kraje zodpovědnými za osobní přepravu. Město Svitavy by mělo v tomto případě podpořit své občany při jednáních s kompetentními osobami.

Na otázku MHD ve Svitavách ano/ne, byli občané rozděleni přibližně na dvě poloviny. Ti co odpověděli ANO se rozcházeli v rozsahu a trasách MHD (bydliště,nemocnice,obchody,úřady,turistické lokality), NE jezdí autem nebo bydlí u nádraží s dostupností chůzí do 15 minut.

Ve dnech 20.5. a 21.5.2016 se bude na nádraží ve Svitavách a v Poličce konat za podpory pardubického kraje i města Svitavy oslava 120 let zahájení provozu železnice Svitavy – Polička. Navíc město Svitavy v letošním roce slaví 760 let od svého založení. Všem příznivcům železnice, občanům města i těm, kteří naše Svitavy pouze navštíví chceme popřát, aby se příští oslavy na svitavském nádraží konaly již v novém a moderním prostředí.

Členové z.s.Naše Svitavy děkují Všem dotázaným cestujícím za ochotu a odpovědi při akci na vlakovém nádraží.

Martin Hapala – člen z.s.Naše Svitavy