Budeme „hrát automaty“ i nadále v provozovnách na svitavském náměstí?

Související příspěvky

Po žádosti společnosti, která se zabývá provozováním kasin, zda by bylo možné zřídit kasino v hotelu Schindlerův háj, jsem si uvědomila, že by to byla cesta k tomu, jak vymýtit z centra Svitav herny, které provozují technické hry. Jen na náměstí ve Svitavách je těchto provozoven 10. Herny v těchto provozovnách byly povoleny vyhláškou v roce 2012. Důvod byl , mimo jiné, i ten, že v letošním roce 2017 většině z těchto heren končí možnost provozování v daných prostorách. Povolení k provozu dává příslušná obec. Vzhledem k tomu, že z tohoto druhu podnikání plynou do rozpočtu města milionové částky, jsem se domnívala, že povolení kasina na okraji Svitav přinese městu nejméně stejnou finanční částku, aniž by byl rozpočet krácen a zároveň město neudělí povolení na další tři roky pro technické hry v centru města, Vzhledem k tomu, že hlasování zastupitelstva provoz v hotelu Schindlerův háj neschválilo, mohou nastat dvě varianty.

1) Příslušné orgány města stávajícím končícím „hernám“ nedají povolení k provozu v obci na další 3 roky a tím rozpočet města přijde o cca. 10 mil. Kč.

2) Vydají povolení, a tím opět bude město nakloněno pomáhat dalším lidem, kteří herny na náměstí denně míjejí, do sociální pasti.

Povolení na 3 roky dalšího provozu bylo vydáno nejmenované provozovně v centru města v prosinci roku 2016. Dostanou povolení i další herny na území města ?

Tak asi tak.

Zákon č. 186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách

Povolení k umístění herního prostoru

Z § 97 Umístění herního prostoru

(1) K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního prostoru, jež uděluje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má nacházet herní prostor, ve kterém mají být příslušné hazardní hry provozovány.

Z § 98 Vydání povolení k umístění herního prostoru

(1) Obecní úřad vydá povolení k umístění herního prostoru, c) nebude-li umístění herního prostoru v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce.

(2) V povolení k umístění herního prostoru obecní úřad povolí umístění herny nebo kasina, provozování příslušné hazardní hry, provozní dobu herního prostoru a počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, včetně uvedení jejich typu, výrobního čísla a přesného počtu herních pozic.

(3) Povolení k umístění herního prostoru se vydává na dobu trvání právních účinků základního povolení, nejdéle však na dobu 3 let.

Z § 104 Zánik povolení k umístění herního prostoru

Povolení k umístění herního prostoru zaniká a) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno

V roce 2016 odvedli provozovatelé technických her do rozpočtu obce 15 mil Kč. Do konce roku 2017 skončilo nebo skončí povolení pro provoz 154 technických výherních automatů z celkového počtu 173 na území města Svitavy.

Bude naším zájmem pomáhat dalším lidem do sociální pasti?

Libuše Vévodová