Pardubický kraj: Volební preference – Květen 2016

Pardubický kraj: Volební preference – Květen 2016

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl pro deníky VLP proveden ve dnech 18. – 28. května 2016 ve třinácti samosprávných celcích na třinácti samostatných reprezentativních vzorcích se souhrnným počtem 7.721 dotázaných ve věkové kategorii 18+. Reprezentativní respondentní vzorky odpovídají sociodemografickému rozložení obyvatel jednotlivých krajů dle údajů Českého statistického úřadu. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 39.745 dotázaných. Reprezentativní vzorky byly vybrány metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené…

Celý článek

Hlasujte v anketě o podobu velkého kruhového objezdu

Hlasujte v anketě o podobu velkého kruhového objezdu

Zajímáte se o dění ve Svitavách? Chtěli byste se podílet na jejich rozvoji? Hlasujte a pomozte rozhodnout o podobě kruhového objezdu. Rada města Svitavy vypsala studentskou soutěž na výtvarné řešení velkého kruhového objezdu ve Svitavách. Předmětem soutěže bylo navrhnout vizuální řešení vnitřního prostoru okružní křižovatky silnic 1/43 a 1/34. Cílem soutěže bylo získat spektrum variant řešení vnitřní plochy kruhového objezdu. Do soutěže se přihlásilo 18 soutěžících s 19 návrhy. Ze soutěžních návrhů vybrala hodnotící porota…

Celý článek

Antonín Pavelka(Naše Svitavy): Parčík nebo Parkoviště?

Antonín Pavelka(Naše Svitavy): Parčík nebo Parkoviště?

Na MZ 4. 5. 2016, byla jedním z bodů jednání, prodej městských pozemků, firmě TAUER ELEKTRO a.s. a SVITAVA STAVEBNINY s.r.o. Jedná se o pozemky na nároží ulic Školní a M. Horákové. Ano, parčík, který svojí zelení zpestřuje tvář města a 17 stromů, starých 20-30let, ozdravuje ovzduší našeho města. Návrh na prodej předložil Mgr. David Šimek, který jako starosta města, je současně předsedou prac. sk. pro životní prostředí. Její členové vyjádřili k prodeji pozemků jasně…

Celý článek

Ondřej Komůrka(SPMS): Investice vs. zeleň

Ondřej Komůrka(SPMS): Investice vs. zeleň

Bezbřehá diskuze na zastupitelstvu, která se rozvinula kolem prodeje pozemku přimykajícího se k objektu firem Tauer a Svitava, ukázala, jak si ceníme podnikatelů. Jaké jim zde vytváříme prostředí. Majitelé objektu se rozhodli pro investice. Postaví prosklené schodiště, výtah, opraví exteriér objektu, zateplí ho, vymění okna… v první fázi za 14 milionů… berou si úvěr. A chtějí od města odkoupit 422m2 . Fajn, řeknete si, ale co z toho? A majitelé odpoví: zřídíme 33 parkovacích míst,…

Celý článek

Záměr prodeje nemovitého majetku města Svitavy: Parčík na rohu ulic Školní a Milady Horákové

Záměr prodeje nemovitého majetku města Svitavy: Parčík na rohu ulic Školní a Milady Horákové

Parčík na rohu ulic Školní a Milady Horákové je na prodej. Zájemci mohou své přihlášky podávat do 7. června 2016. Podmínky prodeje: prodej pozemků za účelem vybudování veřejného parkoviště před zahájením stavby bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě při uzavření kupní smlouvy bude zřízeno věcné břemeno parkování pro veřejnost k žádosti doložit situační řešení ploch parkoviště s komunikačním připojením do ulice Milady Horákové a návrh veřejné zeleně v území. Dokument ke stažení zde. Bližší…

Celý článek

Zastupitelé za KSČM: Chodník v Lačnově je naší prioritou. V navrhovaném rozpočtu tomu tak není.

Zastupitelé za KSČM: Chodník v Lačnově je naší prioritou. V navrhovaném rozpočtu tomu tak není.

Po jednání zastupitelstva 23.března 2016, na kterém byl schvalován rozpočet pro letošní rok, si vážně klademe otázku, jaká je role zastupitelstva a zda je zastupitelstvo vůbec nutné. Zákon o obcích jeho funkci stanoví jasně. Ve Svitavách však může úlohu zastupitelstva klidně převzít Ústav pro jazyk český. Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že usnesení, které zastupitelstvo přijme 21 hlasy včetně hlasu pana starosty v březnu 2015, po roce nemá žádnou váhu, k ničemu nezavazuje a nikomu neukládá žádnou povinnost, natož povinnost jej plnit. Tak…

Celý článek

Pardubický kraj: Volební preference – Březen 2016

Pardubický kraj: Volební preference – Březen 2016

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl pro deníky VLP proveden ve dnech 8. – 18. března 2016 ve třinácti samosprávných celcích na třinácti samostatných reprezentativních vzorcích se souhrnným počtem 7.728 dotázaných ve věkové kategorii 18+.. Reprezentativní respondentní vzorky odpovídají sociodemografickému rozložení obyvatel jednotlivých krajů dle údajů Českého statistického úřadu. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 39.031 dotázaných. Reprezentativní vzorky byly vybrány metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené…

Celý článek

Play-off: Bohemilk Tuři Svitavy – ČEZ Basketball Nymburk. Sledujte online!

Play-off: Bohemilk Tuři Svitavy – ČEZ Basketball Nymburk. Sledujte online!

Svitavští Tuři přivítají v úterý 12.4. v 18 hodin v hale na Střelnici šampióny z Nymburka. Pokud chtějí basketbalového giganta potrápit musí především výrazně přitvrdit v podkošovém prostoru. Pokud se jim podaří v zápase zvítězit donutí Nymburk přijet do Svitav ještě jednou!!! Přímý přenos sledujte zde: Zdroj: Basketbal Svitavy a TVCOM.cz redakce

Celý článek
1 2 3 4