Připomínáme si 320. výročí narození barokního sochaře Georga Antona Heintze

Připomínáme si 320. výročí narození barokního sochaře Georga Antona Heintze

Mezi velmi významné svitavské rodáky patří bezesporu barokní sochař Georg Anton Heintz. Letos uplyne již 320 let, co byl dne 24. března 1698 pokřtěn a zapsán do svitavské farní matriky. Povězme si něco o osobnosti tohoto sochaře a době, ve které tvořil. Rod Heintzů se objevuje v různých zápisech již v 17. století ve Svitavách a nositelé tohoto příjmení žili i ve vesnicích kolem Svitav (Lačnov, Javorník, Vendolí, Čtyřicet Lánů, Hradec nad Svitavou). Někteří historici uvádějí, že…

Celý článek

Upoutávka na knihu Hradec nad Svitavou 1270 – 2016

Upoutávka na knihu Hradec nad Svitavou 1270 – 2016

V posledních letech vychází řada publikací, které vydávají města a obce a kde seznamují čtenáře s historií, přírodou i životem své obce. Publikace, které vydávají především města, jsou spíše reprezentativní a poskytují mnoho informací. Jiné publikace jsou často jen sborníky, kde se i menší obce snaží zviditelnit a představit čtenářům, že i zde se zajímají o místní historii, udržují tradice, jsou hrdí na svoje památky a pěknou přírodu. Důraz zde také bývá kladen i na současný společenský…

Celý článek

Příspěvek k rodopisu P. Engelmara Huberta Unzeitiga CMM

Příspěvek k rodopisu P. Engelmara Huberta Unzeitiga CMM

V souvislosti s chystaným blahořečením P. Engelmara Huberta Unzeitiga CMM v letošním roce se mezi veřejností projevil zvýšený zájem o hlubší poznání života tohoto výjimečného kněze. V tomto rodopisném příspěvku jsem se zaměřil na dětství a dospívání Huberta Unzeitiga v Grándorfu, tedy v dnešním Hradci nad Svitavou. Jeho studia, kněžské působení a tragický osud v koncentračním táboře za války přenechám k bádání povolanějším badatelům a historikům. Podle německých pramenů je příjmení Unzeitig zaznamenáno na Hřebečsku již v roce 1535 ve tvarech „Unczayt“ či…

Celý článek

Mariánský sloup ve Svitavách a jeho autor Johann Sturmer

Mariánský sloup ve Svitavách a jeho autor Johann Sturmer

Výraznou dominantou horní části svitavského náměstí Míru je vedle kostela Navštívení Panny Marie také mariánský či morový sloup. Přestože kolem něj projdou denně stovky lidí, málokdo zná jeho historii. Cedulka umístěná na sloupu nás informuje, že se jedná o dílo neznámého autora a z hlediska uměleckého se řadí mezi běžné sochařské práce, snad z okruhu olomouckých dílen, a nijak nevybočuje z místní tradice. V minulých letech jsem se věnoval baroknímu sochařství na Moravě a mé bádání mi pomohlo…

Celý článek

Historie středověkého opevnění města Svitav

Historie středověkého opevnění města Svitav

Město Svitavy má dlouhou a zajímavou historii. Bylo to město hrazené, tedy opevněné, avšak když bychom se chtěli o opevnění města Svitav dozvědět více, zjistíme, že informací je v dostupné literatuře velmi málo. Přitom mnohá jiná města mají velmi detailně zpracovaný stavebně historický vývoj svého městského opevnění. Právě nedostatek informací o středověkém opevnění města Svitav mě přivedl k samostatnému bádání a výsledky mých zjištění zde předkládám. Je jisté, že moje poznatky o svitavském středověkém opevnění,…

Celý článek