Budeme „hrát automaty“ i nadále v provozovnách na svitavském náměstí?

Budeme „hrát automaty“ i nadále v provozovnách na svitavském náměstí?

Po žádosti společnosti, která se zabývá provozováním kasin, zda by bylo možné zřídit kasino v hotelu Schindlerův háj, jsem si uvědomila, že by to byla cesta k tomu, jak vymýtit z centra Svitav herny, které provozují technické hry. Jen na náměstí ve Svitavách je těchto provozoven 10. Herny v těchto provozovnách byly povoleny vyhláškou v roce 2012. Důvod byl , mimo jiné, i ten, že v letošním roce 2017 většině z těchto heren končí možnost provozování v daných prostorách. Povolení k provozu…

Celý článek

Libuše Vévodová (Naše Svitavy) : Pozitiva, negativa

Libuše Vévodová (Naše Svitavy) : Pozitiva, negativa

Pozitiva Svitavy se pomalu stávají problematické různými uzavírkami komunikací jak pro chodce, tak pro dopravní prostředky. Berme to s pochopením. Nové chodníky, novou kanalizaci město potřebovalo. Ulice na které se letos nedostane jsou v pořadí. Mizí i sloupy el. vedení a snad zmizí i el. vedení umístěné na soukromých objektech. To vše je pozitivní. Negativa Ve Svitavách je mnoho malých pozemků, které nesplňují svým využitím územní plán. Není to dobře. Vyplývají z toho situace, kdy se v místech zelených parčíku postaví parkoviště, protože pozemek…

Celý článek

Komentář k zasedání zastupitelstva 23. března 2016

Komentář k zasedání zastupitelstva 23. března 2016

JEDNOTNÁ KOALICE – chodník v Lačnově opět v mlhách… Hlavním bodem programu bylo schválení  rozpočtu pro rok 2016 s výhledem na další období. Tentokrát se zastupitelé sešli v počtu 23, ale vzhledem k zájmu veřejnosti místa v zasedací místnosti téměř nestačily. Zejména občany Lačnova zajímal postoj zastupitelů k problematice chodníku podél hlavní silnice v Lačnově, kterého financování bylo součástí našeho (NS) návrhu upraveného rozpočtu. Ani tentokrát nebyla v návrhu rozpočtu, předloženým radou, vyčleněna dostatečná finanční částka, aby se mohlo započít s výstavbou. Naši zastupitelé s podporou…

Celý článek

Udělalo mi radost, že SPMS nebude rušit Lačnovskou školu

Udělalo mi radost, že SPMS nebude rušit Lačnovskou školu

Po mimořádném zastupitelstvu jsem byla tázána, jaký že jsem měla v prosincovém řádném zastupitelstvu vstup do diskuse ohledně školy v Lačnově? Na stránkách SPMS se prý objevil článek s titulkem „Lačnovskou školu rušit nebudeme“, který je v úvodu uveden mým dotazem na zastupitelstvu a je přímou citací části mého příspěvku. I na mě působil přepis docela zmateně. K tomuto občas dochází vytržením z celkového kontextu. Asi bylo z nějakého důvodu nutné přepsat z audia můj diskuzní příspěvek, který se týkal především pravidel…

Celý článek