Kříž v Moravském Lačnově

Kříž v Moravském Lačnově

Kříž byl postaven v roce 1902 manžely Johannem a Annou Langovými z domu č. 62. Na pískovcovém pomníku s reliéfy svatých byl umístěn kříž z pískovce. Po levé straně je reliéf sv. Anny s Marií, v čele pomníku je Panna Maria samodruhá (v těhotenství) a na levé straně je reliéf Jana Nepomuckého. Jména svatých jsou tedy totožná s jmény donátorů. Na pomníku je vytesán nápis: Koncem 60. či v 70. letech 20. století byla vrchní část původně pískovcového kříže vandalsky poničena a…

Celý článek

Houslařství v Lačnově

Houslařství v Lačnově

Na přelomu 19. a 20 století se v Moravském Lačnově rozvinula nová, pro tuto oblast pozoruhodná profese. Sedlák Franz Forberger, narozený v Moravském Lačnově byl nadšeným amatérským a vojenským muzikantem. V roce 1881 vyrobil své první housle, k jejichž stavbě použil dřevo ze starých vrat od stodoly. Povzbuzen počátečními úspěchy, přeměnil postupně svého koníčka na umělecké řemeslo. Z jeho pětí dětí se syn Robert vyučil houslařské profesi. Studoval houslařství na věhlasné umělecké škole v Schönbachu (Luby u Chebu). Po absolvování pracoval…

Celý článek

Německá kronika Moravského Lačnova

Německá kronika Moravského Lačnova

Vážený čtenáři, předkládám ti k přečtení jednotlivé díly překladu německy psané kroniky Moravského Lačnova, jak ji v roce 1975 sepsali a vydali Willy a Marianne Heinzovi z Göpingenu v SRN. Autoři byli do roku 1945 občany Moravského Lačnova a v roce 1946, v důsledku výsledků 2. světové války a závěrů Postupimské konference, zařazeni do odsunu. Obdobné kroniky mají i další obce v okolí Svitav. Kronika je psána pohledem autorů a překlad dle možností zachovává jejího ducha….

Celý článek

Příběh Langrovy vily

Příběh Langrovy vily

Langrova vila ve Svitavách,  Na Novém městě č.35 Převzato (překlad) ze stránek  http://www.zwittau.de  Majitel této vily, Robert Langer, zemřel náhlou smrtí v Praze 6. května 1931. Jeho ostatky byly na přání manželky Ireny zpopelněny v pražském krematoriu. Již roku 1930 vilu a k ní přiléhajíci park s polnostmi prodal. Tento, kdysi velice bohatý muž, prohrál své jmění a musel postupně svůj majetek rozprodávat. Počátkem  dubna 1931 se přestěhoval do Prahy, kde po několika týdnech zemřel. Okolnosti úpadku tohoto domu byly  tématem četných…

Celý článek

Lačnovský smírčí kříž

Lačnovský smírčí kříž

Již desítky generací při cestě mezi Moravským Lačnovem a Opatovcem míjí tento smírčí kříž. Kříž je hrubého tvaru a není signován žádným nápisem ani letopočtem. O původu tohoto kříže existují různé pověsti a dohady. Rozšířená verze, že kříž pochází z dob příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, není pravdivá. Kříže tohoto typu se v Čechách a na Moravě začaly objevovat zhruba od 13. – 14. století. Stavěly se v místech, kde byl spáchán nějaký hrdelní zločin, jako akt usmíření. V Čechách a na…

Celý článek

Lačnovská kaple

Lačnovská kaple

I  Moravský Lačnov míval svou kapli, ale od roku 1971 už nestojí.  Stávala na mírném návrší  zhruba ve středu obce poblíž školy.  Kaple byla postavena v roce 1749  z darů a sbírek místních občanů. Zasvěcena byla Sv. Duchu a v tento svátek ( druhá polovina května až počátek června), byla v Lačnově slavena místní pouť. Ta se nakonec  může slavit  i nyní.  Stavba byla provedena v barokním slohu o půdorysu asi 10x6m, s věží  s…

Celý článek