Zastupitelé jsou nepravdivě informováni

Zastupitelé jsou nepravdivě informováni

Vážení čtenáři, dovoluji si Vám předložit můj dopis adresovaný 14.11.2016 všem zastupitelům města Svitavy. Vážení přátelé! V příloze zasílám odpověď a zdůvodnění MMR,proč byla vrácena žádost o dotaci na regeneraci sídliště U nádraží I.etapa. Jak budete mít možnost posoudit, nebylo z mé strany řečeno nic,co by se nezakládalo na pravdě. V odpovědi MMR najdete veškeré závažné závady, jež byly příčinou vrácení žádosti. Toto „extra mimořádně naléhavé „zastupitelstvo -jak jej nazývá PaedDR.Milan Báča ve svém článku,dehonestujícím…

Celý článek

Má tento počin vedení města opodstatnění! NE… to jen prodej obecního majetku řídí soukromé zájmy!

Má tento počin vedení města opodstatnění! NE… to jen prodej obecního majetku řídí soukromé zájmy!

Jaký počin? Prodej veřejného prostoru osazeného letitými porosty. Jedná se o parčík na křížení ulic Školní a Milady Horákové. Není divné, že město prodává přesně tak velký pozemek, aby se na něm umístilo 18 parkovacích míst !! Fa.Tauer – elektro a SVITAVA Stavebniny jej hodlá využít  jako firemní parkoviště-během pracovní doby. Jako ohromnou vstřícnost žadatel uvádí, že poskytne parkoviště veřejnosti, v době od 17:00 do 7.00 ranní. Představitelé města a někteří koaliční zastupitelé zdůrazňují nutnost tohoto…

Celý článek

Glosa: Co všechno si ještě dovolí?

Glosa: Co všechno si ještě dovolí?

Tak tu máme další nepřehlédnutelný počin vedení města, který je plivnutím do tváře všem důvěřivým občanům města! Zápis z jednání městského zastupitelstva dne 4.5.2016, tak jak byl předložen občanům i zastupitelům, je v rozporu se skutečnostmi, které se na jednání MZ odehrály. Text, který podává zkreslené, nepravdivé, neúplné, zavádějící informace, postrádající fakta, byl důvodem k tomu, abychom, jako zastupitelé za Naše Svitavy , k němu podali rozpor. To skutečně zašli „mocní“ daleko, když se dopustili něčeho podobného v době, kdy…

Celý článek

Antonín Pavelka: Ostudné jednání starosty města

Antonín Pavelka: Ostudné jednání starosty města

V mém komentáři nehledejte nic osobního. Jde pouze o sdělení nepříjemných pocitů a nebyl jsem sám! Podíváte-li se na záznam z jednání MZ na www.svitavskelisty.cz, najdete zde arogantní projevy pana Šimka, připomínající jednání neomezeného vládce, jakéhosi místního OLIGARCHY. Bylo to vždy v momentech, kdy umlčoval logicky a oprávněně argumentující opoziční zastupitele. V čase 34:25 min: Vystavil „STOP“ v diskuzi panu Sedlákovi, čímž porušil jednací řád MZ, který říká: diskuzní příspěvek k rozpočtu města(projednáván 23.3) je časově neomezený. Hned na to neoprávněně „okřikl“ paní Vévodovou.   38:33…

Celý článek

Komentář: Pomník J. W. Goetha

Komentář: Pomník J. W. Goetha

Pomník J. W. Goetha je opět ozdobou našeho města a máme se možnost radovat z této skutečnosti my, občané Svitav a mohou se u něho zastavit lidé, kteří Svitavy navštíví. Sám se však nemohu zbavit dojmu, že mnohým z nás je líto, že nedošlo pouze k přemístění, ale že v důsledku nedostatečné odpovědnosti vedení města, došlo k výrazné škodě. Neboť, „než stačili pro něj najít nové místo, než se toto místo upravilo, než….pomník byl za plotem rozbit a deska zcizena„. Tato slova vyšla z úst…

Celý článek

A.Pavelka: Budou jednou Svitavy hezčí?

A.Pavelka: Budou jednou Svitavy hezčí?

Tímto příspěvkem bych chtěl připomenout, že Svitavy byly vyhlášeny městem sportu. Máme krásný stadion, z dotačních peněz vysázenou oblast zeleně s honosným názvem – Památník včelích matek apod.. Údržba těchto lokalit vybudovaných z dotačních peněz stojí město následně každý rok nemalé peníze. Jedná se však o subjekty známé především občanům našeho města. Na straně druhé, hovoříme neustále o zviditelnění Svitav, rozvoji turistického ruchu v našem městě. Avšak pro to, aby lidi, projíždějící naše město, zaujalo něco pěkného se nedělá…

Celý článek

A. Pavelka: Skutečně otevřená radnice?

A. Pavelka: Skutečně otevřená radnice?

Dnes jsem obdržel vyjádření Rady Města k moji žádosti, ze 13.7 2015, o poskytnutí konektivity pro zřízení přímého přenosu ze zářijového jednání MZ a jednání následujících. Je s podivem, jak k poskytnutí přistoupila RM(rada mocných?), jak striktně zamítla tuto žádost !! Před 30 lety by mě to asi nepřekvapilo, ale je otřesné, že tento verdikt vynesli představitelé města, mající ve volebním programu „otevřenost radnice“! Patrně se sluší jim připomenout, že k otevřené radnici nepostačuje otevřít dveře u vchodu a okno v prvním patře. Sice by…

Celý článek

Prodej areálu v Čenkovicích

Prodej areálu v Čenkovicích

Areál v Čenkovicích se prodává a prodej bude zastupitelstvo schvalovat 24.6 2014. Nejsem proti prodeji, ale jsem proti prodeji za nesmyslnou cenu! Neboť areál zcela jistě mohl fungovat, pokud by se pro jeho činnost udělalo tolik, kolik se udělalo pro vytvoření dojmu prodělečného podniku! Pohleďte na hodnoty, které budou prodány za nesmyslnou cenu! A vzpomeňte „vysoce prosperující“ bazény, krytý i otevřený – zde ve Svitavách (proč jsou plná koupaliště V M. Třebové, Litomyšli, Ústí n/Orl. a…

Celý článek