Antonín Pavelka(Naše Svitavy): Parčík nebo Parkoviště?

Související příspěvky

pavelka_antonin_vNa MZ 4. 5. 2016, byla jedním z bodů jednání, prodej městských pozemků, firmě TAUER ELEKTRO a.s. a SVITAVA STAVEBNINY s.r.o. Jedná se o pozemky na nároží ulic Školní a M. Horákové. Ano, parčík, který svojí zelení zpestřuje tvář města a 17 stromů, starých 20-30let, ozdravuje ovzduší našeho města. Návrh na prodej předložil Mgr. David Šimek, který jako starosta města, je současně předsedou prac. sk. pro životní prostředí. Její členové vyjádřili k prodeji pozemků jasně odmítavé stanovisko a žádali Mgr. Šimka o podporu a prosazování jejich odmítavého stanoviska k prodeji pozemků, při jednání Rady města. A výsledek? Rada doporučila pozemky prodat, s nesmyslným odvoláním na územ.plán. Myslel jsem , že územní plán a jeho případné změ- ny vedou představitele města, aby se chovali k majetku města jako DOBŘÍ HOSPODÁŘI, jak jim to ukládá zákon o obcích.

Tento nepochopitelný krok je doprovázen hned dalším – nesmyslnou cenou, ze níž byla prodej doporučena. Pouhých 250Kč á m2, což je cca ¼ min. ceny, za níž by měl být v této lokalitě 1m2 pozemku nabízen! Zde se město jasně prezentuje jako ŠPATNÝ HOSPODÁŘ!

Tak to je, když si městští radní rozdělí vedení komisí a prac. sk. mezi sebou,a pak se daří prosazovat i nesmyslné věci. Proč prosazují stejní lidé rozšíření zeleně, za velkých zřizovacích a následně i provozních nákladů, do okrajových částí města a na straně druhé vytěsňují zeleň ze středu města takto nesmyslnými rozhodnutími. Co za tím může být ?

A. Pavelka (Naše Svitavy)

Příspěvek vyšel v rámci rubriky „Ze zastupitelských lavic“ v červnovém měsíčníku Naše město.