Antonín Pavelka: Ostudné jednání starosty města

Související příspěvky

V mém komentáři nehledejte nic osobního. Jde pouze o sdělení nepříjemných pocitů a nebyl jsem sám! Podíváte-li se na záznam z jednání MZ na www.svitavskelisty.cz, najdete zde arogantní projevy pana Šimka, připomínající jednání neomezeného vládce, jakéhosi místního OLIGARCHY. Bylo to vždy v momentech, kdy umlčoval logicky a oprávněně argumentující opoziční zastupitele.

V čase 34:25 min: Vystavil „STOP“ v diskuzi panu Sedlákovi, čímž porušil jednací řád MZ, který říká: diskuzní příspěvek k rozpočtu města(projednáván 23.3) je časově neomezený. Hned na to neoprávněně „okřikl“ paní Vévodovou.

jednaci-rad-rozpocet
Jednací řád zastupitelstva města Svitavy

 

38:33 min- demonstruje svoji neznalost usnesení MZ o chodníku v Lačnově. Dotázal se vedoucího odboru dopravy, kolikrát se zajímal pan Zelinka o projektovou dokumentaci, aniž by si uvědomil, že usnesení hovořilo naopak o povinnosti vedoucího odboru dopravy “informovat průběžně zastupitele o postupu prací na realizaci chodníku v Lačnově“.

39:27 – za oprávněnou argumentaci “umlčel“ pan Šimek i pana Zelinku slovy: „Už jste skončil“. Tím podruhé porušil jednací řád!

Pan Šimek není schopen jednat pod tlakem veřejnosti a nezvratných argumentů, v tu chvíli se uchyluje k projevům, které ho v jeho postavení zcela diskvalifikují. Byl jsem šokován, jeho jednáním vůči lidem o generaci-i více-starším. Podobně jako já a další zúčastnění na MZ, by bylo rozčarováno mnoho lidí, kteří k volbám nechodí, ale jistě i mnozí, kteří jej z jakéhokoliv důvodu volili.

Pana Šimka jsem na jeho arogantní projev upozornil přímo na zasedání:

Antonín Pavelka, zastupitel za Naše Svitavy