A.Pavelka: Budou jednou Svitavy hezčí?

Související příspěvky

Tímto příspěvkem bych chtěl připomenout, že Svitavy byly vyhlášeny městem sportu. Máme krásný stadion, z dotačních peněz vysázenou oblast zeleně s honosným názvem – Památník včelích matek apod.. Údržba těchto lokalit vybudovaných z dotačních peněz stojí město následně každý rok nemalé peníze. Jedná se však o subjekty známé především občanům našeho města.

Na straně druhé, hovoříme neustále o zviditelnění Svitav, rozvoji turistického ruchu v našem městě. Avšak pro to, aby lidi, projíždějící naše město, zaujalo něco pěkného se nedělá takřka nic. Za léta, kdy se pro „zviditelnění Svitav“ investují cca 2 miliony ročně do soukromého basketbalového týmu, se Svitavy zcela jistě netěší většímu zájmu turistů. Máme turistické poutače pořízené za nemalé náklady, všechny umístěné zcela nesmyslně a tedy i neefektivně pro prezentaci města, nemluvě o těch, které jsou uloženy kdesi ve skladech(údajně 5ks) a neplní ani svoji špatnou funkci!

Kruhový objezd ve Svitavách

Proto si myslím, že by nebylo špatné začít s tím, na čem staví mnoho měst a obcí nejen v Rakousku, Švýcarsku, ale už i mnoho měst u nás, a to: snažit se o vytvoření příjemného dojmu, už jen z průjezdu naším městem. Abychom mohli být pyšni na to, že tu žijeme. Vím, argumentace je jasná: silnice I.třídy nejsou majetkem města a kruhové objezdy jsou jejich součástí. Ale to chodníky také nejsou majetkem vlastníků nemovitostí a pohleďte, kolik občanů našeho města se nesmíří s tím, že by měli mít před svým domem trsy trávy, vrstvy prachu-když náhodou zametací vozy nestíhají, nebo někdy i odhozené obaly od jídla a podobně. Uklidí si to sami, věnují úklidu „aby měli hezky“ svůj čas, svoji práci.

Nevím, jak to je v jiných městech, ale hlavní tah Trutnovem – NÁDHERA – kruhové objezdy krásně osázené i s  vodotrysky a vodními efekty – Lanškroun(přikládám fotky pro demostraci) – NÁDHERA!! Zkusme najít cestu, jak by to bylo možné u nás, když je to  možné v jiných městech.


Přeji mnoho příjemných chvil při procházkách nejen parkem u MÚ, ale i při každém kroku po našem městě.