Ten náš bazén

Ten náš bazén

Nedávno vyšel ve Svitavském deníku článek o rekonstrukci krytého plaveckého bazénu ve Svitavách. Nechci tu vůbec zpochybňovat nutnost opravy tohoto zařízení, které tu funguje už asi dvacet pět roků a také nepovažuji se za odborníka na rekonstrukce bazénů, ale celková suma okolo dvou set miliónů už není maličkost, ta mne trochu zaskočila. Jsou to mimochodem čtyři známá Čapí hnízda našeho, dnes už premiéra. Pro městskou kasu tato částka mimo jiné znamená zadlužení se na dvacet…

Celý článek

Město Svitavy nabízí stavební parcelu, na které stojí Restaurace Bowling a Squash za 651 tisíc Kč.

Město Svitavy nabízí stavební parcelu, na které stojí Restaurace Bowling a Squash za 651 tisíc Kč.

Na úřední desce se dnes objevil záměr prodeje stavební parcely, na které stojí Restaurace Bowling a Squash Svitavy. Prodej předem určenému zájemci, který má zákonné předkupní právo k pozemku. Prodej za minimální kupní cenu ve výši 651 950 Kč. 15 let je tento pozemek bezplatně vypůjčen. Celá smlouva s dodatkem ke stažení v registru smluv:  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/311605 Kdo z Vás to má? Zdroj: BOSQ – záměr prodeje Úřední deska města Svitavy Vojtěch Fadrný http://www.fadrny.cz

Celý článek

Naše Svitavy navrhují pozastavit rekonstrukci bazénu nebo referendum o dané věci

Naše Svitavy navrhují pozastavit rekonstrukci bazénu nebo referendum o dané věci

Pro nejbližší jednání zastupitelstva města Svitavy, předkládá Miroslav Sedlák(Naše Svitavy) návrh na pozastavení akce „Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu ve Svitavách“. Důvodová zpráva: V návaznosti na dosavadní průběh příprav, v očekávání budoucích výdajů z rozpočtu města Svitavy, předkládáme návrh na usnesení ve věci pozastavení dalších kroků směrem k realizace. Na základě zveřejněných rozpočtovaných nákladů na akci „Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu ve Svitavách“, které byly projekční kanceláří ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. vyčísleny na částku 196,5 mil…

Celý článek

Houslařství v Lačnově

Houslařství v Lačnově

Na přelomu 19. a 20 století se v Moravském Lačnově rozvinula nová, pro tuto oblast pozoruhodná profese. Sedlák Franz Forberger, narozený v Moravském Lačnově byl nadšeným amatérským a vojenským muzikantem. V roce 1881 vyrobil své první housle, k jejichž stavbě použil dřevo ze starých vrat od stodoly. Povzbuzen počátečními úspěchy, přeměnil postupně svého koníčka na umělecké řemeslo. Z jeho pětí dětí se syn Robert vyučil houslařské profesi. Studoval houslařství na věhlasné umělecké škole v Schönbachu (Luby u Chebu). Po absolvování pracoval…

Celý článek

Zhotovitel šaten pro Šapitó byl vybrán velmi rychle a bez výběrového řízení

Zhotovitel šaten pro Šapitó byl vybrán velmi rychle a bez výběrového řízení

Město Svitavy v minulých dnech vybralo zhotovitele nových šaten pro sportovní halu Šapitó. Což o to, šatny jsou jistě potřeba. Na celé věci mě zaujala rychlost s jakou byl vybrán zhotovitel. Zastupitelé 15.11. odpoledne schválili žádost o dotaci na nové šatny. Ta mohla být reálně předána na ministerstvu nejdříve 16.11. Další den byl svátek 17.11, pak víkend. Předpokládejme, že o přidělení dotace bylo rozhodnuto v pondělí 20.11. Již za 3 dny, tedy 23.11. byla podepsána…

Celý článek

Starosta Šimek navrhuje firmě Schaeffler(INA Lanškroun) prominout dluh ve výši 324 tisíc Kč.

Starosta Šimek navrhuje firmě Schaeffler(INA Lanškroun) prominout dluh ve výši 324 tisíc Kč.

Na příští jednání zastupitelstva předkládá starosta města David Šimek materiál, ve kterém navrhuje firmě Schaeffler(INA Lanškroun) prominutí dluhu ve výši 324 342 Kč. Pro jednání zastupitelstva města dne: 13. prosince 2017 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Prominutí dluhu Důvodová zpráva: Město Svitavy uzavřelo se společností INA Lanškroun s.r.o. (nově Schaeffler Production CZ s.r.o.) kupní smlouvu, na základě které prodalo společnosti kabelové vedení VN – připojení pro objekty v průmyslové…

Celý článek

Město Svitavy vyhlásí záměr prodeje stavební parcely, na které stojí Restaurace Bowling a Squash Svitavy

Město Svitavy vyhlásí záměr prodeje stavební parcely, na které stojí Restaurace Bowling a Squash Svitavy

Rada města Svitavy schválila na svém jednání, konaného dne 5. prosince 2017 následující: schvaluje v zájmu majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou č.p. 2160, v části obce Předměstí, postavené na pozemku stavební parcele č. 3497, zveřejnit záměr prodeje pozemku stavební parcely č. 3497 o výměře 1 003 m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí předem určenému zájemci, který má zákonné předkupní právo k tomuto pozemku, za kupní cenu 651 950 Kč Z: vedoucí odboru rozvoje města Hlasování přítomno…

Celý článek