Svitavy jako Kocourkov. Materiály pro zastupitele.

Svitavy jako Kocourkov. Materiály pro zastupitele.

Rád bych dnes zahájil nový seriál článků, kde se budu věnovat podivnostem, které někdy zaznívají na jednání zastupitelstva města Svitavy. Již více než rok se jednání účastním a dokumentuji jeho dění pomocí videa. Právě díky videozáznamům je snadné doložit co na jednáních zaznělo. Je to docela legrace. Před rokem(srpen 2015) jsem poslal zastupitelům města Svitavy podnět, že by bylo dobré začít poskytovat materiály pro zastupitele i veřejnosti. Důvod je zcela prostý. Občané města mají podle mě…

Celý článek

Ceny města Svitavy. Čestné občanství Jiřímu Brýdlovi

Ceny města Svitavy. Čestné občanství Jiřímu Brýdlovi

Zastupitelstvo města Svitavy na svém červnovém zasedání rozhodlo, že bude jednou za 10 let udělovat cenu města a schválilo její statut. Nová cena nebude udělována aktivním politikům, členům zastupitelstva města v tom daném období. Její hlavní myšlenkou je vyrovnávání se s dluhem, který vůči aktivním lidem ve městě Svitavy mají, jako výraz úcty a poděkování za nezištné aktivity. Cena si vzala vzor z podobného statutu z partnerského města Žiaru nad Hronom. Udělovat se bude v…

Celý článek

VIDEO: Aktuální situace ohledně realizace chodníku v Lačnově

VIDEO: Aktuální situace ohledně realizace chodníku v Lačnově

Vyjádření představitelů města Svitavy k aktuálnímu stavu(říjen 2016) ohledně realizace chodníku v Lačnově. Video jsem dal k dispozici i panu starostovi Šimkovi a správci Facebokového profilu města, s prosbou o uveřejnění. Bohužel nemají zájem. Budou k tomu točit vlastní reportáž s panem Horákem(CMS TV). Mrzí mě, že není zájem o šíření aktuálních informací v tak zásadní věci, jako je bezpečnost části obyvatel města. https://www.youtube.com/watch?v=ahPzVjS_tC0 Vojtěch Fadrný http://www.fadrny.cz

Celý článek

Šlo o porušení pravidel a dohody?

Šlo o porušení pravidel a dohody?

Dovolím si svůj osobní komentář k tématu zneužití „Zastupitelského prostoru“ ve zpravodaji NM, a to kandidátem do krajského zastupitelstva p. Šimkem. Dle mého soudu opravdu došlo k porušení „Dohody politických subjektů“ a statutu NM, a to v několika bodech: – Vložený příspěvek obsahuje nejen psaný text, ale rovněž grafiku. Vše je jednoznačně nad rámec 1500 znaků. V Dohodě je stanoveno, že příspěvky musí být doručeny v textové podobě, nikde není zmínka o grafických formátech. S velkou pravděpodobností v tomto případě šlo o grafiku…

Celý článek

Řádní hospodáři

Řádní hospodáři

Podařilo se nám sehnat smlouvu o výpůjčce pozemku vedle Sportovní haly Na Střelnici. Máme na mysli pozemek, kde leží Bowling a Squash Svitavy. Světe div se, tato stavba je umístěna na pozemku města a pozemek je vypůjčen bezplatně. Již 14 let. Proč by si měl podnikatel kupovat pozemek, když si ho může prostě bezplatně vypůjčit. Geniální. Majitelem stavby je firma BOSQ s.r.o. Zajímavé je vágní ustanovení doby trvání výpůjčky. V podstatě to je na dobu neurčitou. IV….

Celý článek