Přímý přenos: Zastupitelstvo města Svitavy – 30.6.2016 od 16:00

Přímý přenos: Zastupitelstvo města Svitavy – 30.6.2016 od 16:00

Ve čtvrtek 30. června 2016 od 16:00 bude další zasedání zastupitelstva města Svitavy. Toto jednání chceme vysílat živě. Přenos poběží jako obvykle na online.svitavskelisty.cz   Na této stránce naleznete také podrobné materiály pro zastupitele. Poděkování patří spolku Naše Svitavy, který materiály zveřejnil na svém webu. redakce

Celý článek

Lačnovská domobrana a populistická opozice

Lačnovská domobrana a populistická opozice

V minulých dnech jsme se dozvěděli, že byla získána dotace na vybudování části chodníku v Lačnově. Je to skvělá zpráva. Zaujal mě komentář na oficiální Facebookovém profilu města Svitavy k této věci: Snažil jsem se zjistit, kdo za daným komentářem stojí, ale marně. Odpověď jsem nedostal ani do zprávy. Takže si to shrňme, zaměstnanec města(placen z daní všech obyvatel, tedy i z kapes voličů opozice) má tu drzost nazývat výstupy opozice jako populistické. Takové komentáře na…

Celý článek

Libuše Vévodová (Naše Svitavy) : Pozitiva, negativa

Libuše Vévodová (Naše Svitavy) : Pozitiva, negativa

Pozitiva Svitavy se pomalu stávají problematické různými uzavírkami komunikací jak pro chodce, tak pro dopravní prostředky. Berme to s pochopením. Nové chodníky, novou kanalizaci město potřebovalo. Ulice na které se letos nedostane jsou v pořadí. Mizí i sloupy el. vedení a snad zmizí i el. vedení umístěné na soukromých objektech. To vše je pozitivní. Negativa Ve Svitavách je mnoho malých pozemků, které nesplňují svým využitím územní plán. Není to dobře. Vyplývají z toho situace, kdy se v místech zelených parčíku postaví parkoviště, protože pozemek…

Celý článek

Dotace na 1.etapu chodníku v Lačnově je schválena

Dotace na 1.etapu chodníku v Lačnově je schválena

SFDI schválil 14.6.2016 žádost o dotaci na 1.etapu chodníku v Lačnově. Zde je přehled všech schválených žádostí výborem Bezpečnost 2016: http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/2016_bezpecnost_schvalene_2016.pdf Rozpočtové náklady na výstavbu prvního a druhého úseku chodníku v délce 809 m jsou vypočteny na 11,4 milionů korun s DPH. Maximální výše dotace je ve 85% a limitní příspěvek činní 7,323 milionů Kč. Vojtěch Fadrný http://www.fadrny.cz

Celý článek

Má tento počin vedení města opodstatnění! NE… to jen prodej obecního majetku řídí soukromé zájmy!

Má tento počin vedení města opodstatnění! NE… to jen prodej obecního majetku řídí soukromé zájmy!

Jaký počin? Prodej veřejného prostoru osazeného letitými porosty. Jedná se o parčík na křížení ulic Školní a Milady Horákové. Není divné, že město prodává přesně tak velký pozemek, aby se na něm umístilo 18 parkovacích míst !! Fa.Tauer – elektro a SVITAVA Stavebniny jej hodlá využít  jako firemní parkoviště-během pracovní doby. Jako ohromnou vstřícnost žadatel uvádí, že poskytne parkoviště veřejnosti, v době od 17:00 do 7.00 ranní. Představitelé města a někteří koaliční zastupitelé zdůrazňují nutnost tohoto…

Celý článek

Pardubický kraj: Volební preference – Květen 2016

Pardubický kraj: Volební preference – Květen 2016

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl pro deníky VLP proveden ve dnech 18. – 28. května 2016 ve třinácti samosprávných celcích na třinácti samostatných reprezentativních vzorcích se souhrnným počtem 7.721 dotázaných ve věkové kategorii 18+. Reprezentativní respondentní vzorky odpovídají sociodemografickému rozložení obyvatel jednotlivých krajů dle údajů Českého statistického úřadu. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 39.745 dotázaných. Reprezentativní vzorky byly vybrány metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené…

Celý článek

Hlasujte v anketě o podobu velkého kruhového objezdu

Hlasujte v anketě o podobu velkého kruhového objezdu

Zajímáte se o dění ve Svitavách? Chtěli byste se podílet na jejich rozvoji? Hlasujte a pomozte rozhodnout o podobě kruhového objezdu. Rada města Svitavy vypsala studentskou soutěž na výtvarné řešení velkého kruhového objezdu ve Svitavách. Předmětem soutěže bylo navrhnout vizuální řešení vnitřního prostoru okružní křižovatky silnic 1/43 a 1/34. Cílem soutěže bylo získat spektrum variant řešení vnitřní plochy kruhového objezdu. Do soutěže se přihlásilo 18 soutěžících s 19 návrhy. Ze soutěžních návrhů vybrala hodnotící porota…

Celý článek

Mediální výbor v Litomyšli nedoporučuje natáčet zastupitelstvo. Neříká ale proč.

Mediální výbor v Litomyšli nedoporučuje natáčet zastupitelstvo. Neříká ale proč.

19. května jsem se zúčastnil jednání mediálního výboru v Litomyšli. Prezentoval jsem tam možnosti natáčení jednání zastupitelstva města. V aktuálním vydání tamního zpravodaje Lilie k tomu vyšel článek. Zde je část textu: Členové mediálního výboru se 19. května sešli k dalšímu jednání. Věnovali se možnému pořizování záznamu či online přenosu ze zastupitelstva, článku Milana Strnada na politické dvoustraně i připravovaným změnám webových stránek města. Jako hosté se zúčastnili Radek Pulkrábek, Vojtěch Fadrný a František Renza….

Celý článek

Podrazy v mediální pracovní skupině města Svitavy

Podrazy v mediální pracovní skupině města Svitavy

Rada města Svitavy má několik poradních pracovních skupin. Jednou z nich je i mediální pracovní skupina, kde jsem členem. Aktuálně se bude řešit příprava nového webu města Svitavy. V rámci skupiny si členové měli vybrat tým ve kterém by chtěli pracovat. Jeden se bude zabývat obsahovou částí a druhý technickou. Nebyl však stanoven jasný termín, kdy se máme do těchto týmů nahlásit. Od předsedy mediální pracovní skupiny pana Fikejze jsme na konci dubna dostali na vědomí…

Celý článek
1 2