M.Sedlák: Informace ke zpřístupnění podkladů pro jednání zastupitelstva

M.Sedlák: Informace ke zpřístupnění podkladů pro jednání zastupitelstva

Město obdrželo informaci ve věci zveřejňování citlivých osobních údajů a protože tato mi byla v minulých dnech postoupena, dovolím si k věci uvést krátkou reakci. MV doporučilo obrátit se na ÚOOZ, který ve své odpovědi odkazuje na stanovisko č.11/2012. V uvedeném stanovisku je doporučení, kterým je vhodné se řídit. Z něho si dovolím využít citaci pasáže, kde se hovoří o tom, co by mělo být uvedeno v materiálech, kdy se zveřejňuje například záměr prodeje obecního majetku nebo kdy se v obdobných záležitostech projednávaná věc týká konkrétní…

Celý článek

Divadlo okolo pořizování videozáznamů ze zastupitelstva. Online přenos mobilem

Divadlo okolo pořizování videozáznamů ze zastupitelstva. Online přenos mobilem

Včera jsem nahrával na Youtube kanál videozáznam z mimořádného zasedání zastupitelstva města Svitavy. Když jsem procházel videa na Youtube, tak na mě vyskočila i reportáž místní CMS TV z května 2011, na jejím konci říká pan Horák, že je možné sledovat záznam ze zasedání, čas 3:30. Napsal jsem panu Horákovi dotaz, jak to bylo v minulosti s pořizováním záznamů ze zasedání. Zde je jeho odpověď: „Tehdy jsme opravdu záznamy dělali jako nadstandard, ale nové zastupitelstvo…

Celý článek

M.Sedlák: Pár osobních poznatků z posledního zasedání MZ – 2. září 2015

M.Sedlák: Pár osobních poznatků z posledního zasedání MZ – 2. září 2015

Vím, překroutit se dá vcelku cokoliv a kýmkoliv. Protože jsem politickým zmocněncem občanů, jsem povinen řídit se nejen svým svědomím, ale především jejich pověřením. Vyjádřeno principiálně osnovou programu, na základě kterého mě občané/voliči do zastupitelstva poslali. Nemám a ani necítím mandát čtyřletý, bez omezení, ale především vnímám, že jsem povinen dodržovat základní etiku slušnosti a odpovědnosti. K poslednímu zasedání Zastupitelstva města Svitavy bych ovšem rád přidal něco málo ze svých poznatků. 1. Jménem klubu zastupitelů…

Celý článek

Zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva? Tak určitě…

Zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva? Tak určitě…

Každý z nás byl někdy v kině. Někomu je bližší komedie, děti budou preferovat pohádky. Podíváme se do programu a vidíme kdy dávají něco zajímavého. Milovníci filmů mají dnes velké možnosti v přečtení recenzí na konkrétní snímek. Kdyby kino nezveřejňovalo podrobný program filmů, moc lidí by tam zřejmě nechodilo. Podobně to funguje na místním zastupitelstvu. Město Svitavy pravidelně informuje své občany, že se bude konat zasedání zastupitelstva. Současný stav vypadá tak, že víme kdy a kde, ale už…

Celý článek

A.Pavelka: Budou jednou Svitavy hezčí?

A.Pavelka: Budou jednou Svitavy hezčí?

Tímto příspěvkem bych chtěl připomenout, že Svitavy byly vyhlášeny městem sportu. Máme krásný stadion, z dotačních peněz vysázenou oblast zeleně s honosným názvem – Památník včelích matek apod.. Údržba těchto lokalit vybudovaných z dotačních peněz stojí město následně každý rok nemalé peníze. Jedná se však o subjekty známé především občanům našeho města. Na straně druhé, hovoříme neustále o zviditelnění Svitav, rozvoji turistického ruchu v našem městě. Avšak pro to, aby lidi, projíždějící naše město, zaujalo něco pěkného se nedělá…

Celý článek

Přímý přenos ze zastupitelstva města Svitavy

Přímý přenos ze zastupitelstva města Svitavy

Ve středu 2. září 2015 od 16:00 se bude konat další zastupitelstvo města Svitavy. Toto zasedání budeme vysílat prostřednictvím online přenosu. Sledujte naše stránky www.svitavskelisty.cz Poděkování panu Pavelkovi, který zajišťuje konektivitu na internet! Stream ze zasedání bude zprostředkován pomocí kanálu na Youtube.com. Přenos poběží také na online.svitavskelisty.cz Přenos na kanálu Youtube nemůžeme povolit sledovat zpětně s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Děkujeme za pochopení. Program: Zpráva o plnění plánu a rozpočtu města Svitavy a jím zřízených organizací…

Celý článek

L.Branda: Můj pohled na video přenosy a záznam z jednání zastupitelstva

L.Branda: Můj pohled na video přenosy a záznam z jednání zastupitelstva

Přímé přenosy z jednání Zastupitelstva a zpřístupnění jejich záznamu se díky panu Fadrnému a sdružení Naše Svitavy staly realitou. Již po druhé volební období jsem členem mediální pracovní skupiny, která se mimo jiné právě přenosy a záznamy zabývala a odhlasovala doporučení ihned zavést audio záznam z jednání a i nadále hledat cestu k „videu“. Pokusím se stručně shrnout svůj postoj k celé věci. Když jde něco udělat jednoduše, tak to u nás obvykle děláme tou…

Celý článek